/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Tuesday, February 25, 2014

.

၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္

ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး အေနျဖင္႔ လြတ္လပ္၍ ကိုယ္ပိုင္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္ရွိေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမာၻအလယ္ တြင္ ဝံ႔ဝံ႔ထည္ထည္ ရပ္တည္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ မိမိတို႔ လူမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေရေျမ သဘာဝ ႏွင္႔ ကိုက္ညီစြာ ျပဌာန္း ေရးဆဲြ ထားေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ တစ္ရပ္ ရွိရန္ လိုအပ္ ေပသည္။


ကြၽႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္ က်ေရာက္ ခဲ႔ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီး ခ်ိန္မွစ၍ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆဲြကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာ့ အလယ္တြင္ ဝံ့ထည္ ေစခဲ႔သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ သံုးႀကိမ္တိတိ ေရးဆဲြခဲ႔ရ ေပသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို လမ္းျပေျမပံု (၇) ခ်က္ျဖင္႔ ေရးဆဲြကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လူထု ဆႏၵခံယူ ပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ႔သည္။ ျပည္သူလူထု မွ တစ္ခဲနက္ ဆႏၵျပဳ ခဲ႔ၾကၿပီး ေထာက္ခံမဲ ၉၈% ေက်ာ္ျဖင္႔ အတည္ျပဳ ႏိုင္ခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းတြင္ လြတ္လပ္၍ တရား မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ မ်ားကို က်င္းပ ေပးႏိုင္ ခဲ႔သည္။ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္း ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကဲ႔သို႔ ညင္သာ သိမ္ေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မႈမ်ိဳး မရွိခဲ႔ဖူးေပ။ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္း ရာတြင္ စက္မႈ ေတာ္လွန္ေရး၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္ ေတာင္၊ ေျမာက္ ျပည္တြင္းစစ္ စသည္ျဖင့္ ခါးသီးေသာ အေတြ႔အႀကံဳ တို႔ျဖင္႔ ေသြးေျမက် ခဲ႔ရသည္။ လက္တေလာ ကာလ ကို ၾကည္႔မည္ ဆိုပါကလည္း ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ကူးေျပာင္း မႈတြင္ ေတာင္၊ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံကဲြျပားမႈ၊ အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံ၏ အာရပ္ေႏြဦး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားျဖင့္ ေသြးေျမက် မႈေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ႀကံဳေတြ႔ ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ကမၻာ့အလယ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ကူးေျပာင္းမႈသည္ အညင္သာဆံုး၊ အသိမ္ေမြ႔ဆံုး အျဖစ္ စံထားရသည္႔ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ ကူးေျပာင္းမႈ အျဖစ္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။

ထိုသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းတြင္ ဂုဏ္ယူ တန္ဖိုးထား ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေသာ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ မိမိကိုယ္က်ိဳး အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ မဟုတ္မမွန္ စည္း႐ံုး လႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေနျဖင္႔ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ အဘယ္ေၾကာင္႔ အသည္းအသန္ ႀကိဳးစား ေနပါသနည္း။ အေျဖကား ရွင္းပါ သည္။ သမၼတ ျဖစ္ခ်င္သည္႔ အတြက္ေၾကာင္႔ ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ မည္မွ်ထိ သမၼတ ျဖစ္ခ်င္ ေနသည္ဟု ဆိုရေသာ္ ႏိုင္ငံတစ္ကာ သို႔ လွည္႔လည္ကာ ေထာက္ခံမဲမ်ား ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။ သူမ၏ ဆႏၵကို ဓ ကြၽန္မ သမၼတ ျဖစ္ခ်င္တယ္၊ ျပည္သူေတြကို အာဏာ ျပန္ေပးခ်င္လို႔ ဟူေသာ စကား အလွမ်ားျဖင္႔ ဖံုးကြယ္ ထားသည္။ လက္တေလာ တြင္ပင္ ျမန္မာ တစ္မ်ိဳးသားလံုး ဂုဏ္ယူမဆံုး ျဖစ္ရေသာ၊ ကမၻာတြင္ ျမန္မာဟု ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ ဟစ္ေႂကြး ေစႏိုင္ေသာ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္း ဖြင္႔ပဲြကိုပင္ မတက္ေရာက္ ႏိုင္ဘဲ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရး ကိစၥရပ္ မ်ားကို အေၾကာင္းျပကာ ကာတာႏိုင္ငံ သို႔ သြား၍ သူမ သမၼတ ျဖစ္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ စာေရးသူ အေနျဖင္႔ ၂ဝ၁၂ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံ ကမၻာ့ဖလား ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနား၌ လူျဖဴလူမဲ ခဲြျခား ဆက္ဆံေရး အတြက္ တိုက္ပဲြဝင္သူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆုရွင္ ေတာင္အာဖရိက သမၼတေဟာင္း နယ္ဆင္ မင္ဒဲလား တက္ေရာက္ ဂုဏ္ျပဳသည္ကို သတိရ မိေပသည္။ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ကမၻာ့အဆင္႔ ပဲြေတာ္ တစ္ခုကို ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္ က်င္းပ ႏိုင္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင္႔ ႏိုင္ငံသား တို႔၏ သိကၡာ တရားကို တန္ဖိုးမထားဘဲ ျပည္သူလူထု ကို အာဏာ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခ်င္ ပါသည္ ဆိုေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ၏ စကားကို မည္သို႔ ယံုရပါ မည္နည္း။

စာေရးသူ အေနျဖင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ေဝဖန္ ရွံဳ႕ခ်ျခင္း မဟုတ္ပါ။ စာဖတ္သူမ်ား ျမင္သာ ထင္ရွား ေစရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ေရွ႕ေနာက္ စကား မညီမႈ မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ေလးစား ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္လင္႔ကစား ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင္႔ ျမန္မာျပည္ အတြက္ ေပးခဲ႔ရေသာ သူမ အခ်ိန္တို႔ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္၊ သို႔ေသာ္ဟုပင္ ဆိုရေပမည္။ သူမသည္ ျမန္မာ ျပည္၏ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ေသြးသား အရင္းျဖစ္၏။ ဖခင္ျဖစ္သူ တိုက္ထုတ္ ခဲ႔ေသာ အဂၤလိပ္ တို႔ကို လင္ေတာ္ကာ ကျပား သားေလးမ်ားပင္ ေမြးဖြား ခဲ႔ေလၿပီ။ အံ႔ၾသေလစြ။ သူမ၏ တိုင္းတပါးကို လင္ေတာ္ရေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ကို သိရွိရေသာ္ အံ႔ၾသလြန္း၍ တတ္မ်ားပင္ သြားႏုိင္ ေပသည္။ တစ္ခါက ရွမ္းျပည္နယ္ သို႔ စည္း႐ံုးေရး ဆင္းရာတြင္ ရွမ္း အမ်ိဳးသား တစ္ဦးက အဘယ္ေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံျခားသား ကို လက္ထပ္ယူရ ပါသနည္း ဟု ေမး၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေျဖကား ေမးျမန္းသူ အမ်ိဳးသားအား ဓအဲဒီအခ်ိန္က ႏိုင္ငံျခားမွာ ရွင္ရွိေနရင္ ရွင္႔ကိုယူမွာေပါ႔ဓ ဟူသတည္း။ ဆိုလိုရင္းကား ျမန္မာ အမ်ိဳးသားမ်ား မရွိ၍ ရွိသည္႔လူကို ယူရပါသည္ ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ စဥ္းစား ၾကည္႔ၾက ပါဦးစို႔။ မိမိ၏ သဘာဝဆႏၵ အတြက္ အမ်ိဳးသားေရး ကိုမွ် မေစာင္႔ထိန္းဘဲ အမ်ိဳး ဖ်က္ခဲ႔ဖူး ေလၿပီ။ ထိုသို႔ေသာ သူက မိမိ အက်ိဳးအတြက္ သမၼတ ျဖစ္လိုျခင္း မဟုတ္၊ ျပည္သူ အက်ိဳးအတြက္ သမၼတ ျဖစ္လိုျခင္း ဟု ဆိုေနေလၿပီ။ ဓတစ္ခါၿခံခုန္ ဖူးေသာ ႏြားသည္ ေနာက္ထပ္ ၿခံခုန္ ဦးမည္သာ ျဖစ္၏ဓ ဆိုေသာ စကားပံု တစ္ခု ရွိသည္။ ၄င္း၏ဆႏၵအတြက္ ဖခင္၏ ဂုဏ္ကိုမွ် မေထာက္မညွာ ျပဳလုပ္ေသာ သူသည္၊ ၄င္း၏ ဆႏၵအတြက္ ျပည္သူမ်ားအား အသံုးခ်မည္ ဆိုျခင္းက ေျမႀကီး လက္ခက္မလဲြ ဟုပင္ ဆိုရ ေပေတာ႔မည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေနျဖင္႔ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာ ျပည္သူလူထု ၏ ေလးစား ခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိခဲ႔သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆုႀကီး ကိုပင္ ရရွိခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သူမသည္ မီဒီယာ၏ သားေကာင္ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႀကိဳးဆဲြ႐ုပ္ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ တြင္ မည္သည္႔ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ိဳး မွမရွိေပ။ ထိုစကားမ်ားကို ရမ္းသန္း၍ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကို ရွင္းျပ ပါဦးမည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေနျဖင္႔ ျမန္မာ႔ ႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ လႈပ္ရွား လုပ္ကိုင္ လာခဲ႔သည္ မွာ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိေပၿပီ။ သူမ အေနျဖင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ိဳးအတြက္ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ႔ ပါသနည္း။ မရွိ ဟုပင္ ေျဖရေပမည္။ ႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္ သူမ ဦးေဆာင္၍ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ခဲ႔ပါသနည္း။ မရွိ ဟုပင္ ေျဖရေပမည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပဲြ အသက္သြင္းေရး၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ မွတ္ပံုမတင္ေရး၊ ဒုတိယ ပင္လံု ညီလာခံတို႔ ျဖစ္ၾက ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို ေလ႔လာ ၾကည႔္ပါက သူမႏွင္႔ သူမပါတီ အာဏာရရွိေရး ကိုသာ ပထမ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ အျဖစ္ ထားရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိ ရပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပဲြ အသက္သြင္းေရး၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ မွတ္ပံု မတင္ေရး စသည္တို႔မွာ က်ဆံုးခဲ႔ရေပ သည္။ ထိုမွ်မက ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ‘ဒုတိယ ပင္လံု ညီလာခံ က်င္းပေရး အစည္းအေဝး တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ဥကၠဌ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႔အစည္း မ်ားကမွ ေထာက္ခံမႈ မရွိသည္႔ အတြက္ သူမ ရည္မွန္းခ်က္ က်ဆံုးခဲ႔ ရသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ မပါဝင္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ဦးေဆာင္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မ်ားကို လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း ကို ၾကည္႔ရွဳျခင္း အားျဖင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းကို သိရွိ ႏိုင္ေပသည္။

ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိျခင္း၊ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြား ကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္မႈ မရွိျခင္း အတြက္ သူမ၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္ မွာ ဓလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သည္႔ အခြင္႔အာဏာ မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္၍ မရႏိုင္ဓ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာ ပါ၏ေလာ။ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ႏွင္႔ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဥကၠဌ ရာထူးကို ေပးထား ေသာ္လည္း ရခိုင္ အေရးအခင္း၊ မိတၳီလာ အေရးအခင္း တို႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ အသံကို မၾကားရ၊ အရိပ္ကို မျမင္ရ။ ပိုဆိုးသည္က တိုင္းရင္းသားမ်ား အက်ိဳးကို မငဲ႔ပဲ၊ ကုလား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္မွ ဘက္လိုက္ မႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား မ်ား ကုလားလူမ်ိဳး တို႔၏ အႏိုင္က်င္႔ျခင္း ကို ခံေနရသည္႔ အခ်ိန္တြင္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ႏွင္႔ တရားဥေပေဒ စိုးမိုးေရး ဥကၠဌ သည္ ရခိုင္ေဒသ သို႔ တစ္ခါ တစ္ေခါက္မွ် မေရာက္ခဲ႔။ ရခိုင္လူမ်ိဳး တို႔အတြက္ စာနာ ေထာက္ထားေသာ စကားမ်ား မေျပာၾကားခဲ႔။ ကုလား လူမ်ိဳးမ်ား အႏိုင္က်င္႔ ခံရသည္႔ အခါတြင္မွ စကားသံမ်ား ထြက္လာ ခဲ႔သည္။ အေၾကာင္း ျပခ်က္ကား လူအခြင္႔အေရး ဆိုေသာ္လည္း အစစ္ အမွန္ကား အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ အက်ိဳးစီးပြား ကို ေထာက္ခံ ေနေသာ ကုလားလူမ်ိဳး မ်ား၏ အေရးကို ဦးစားေပးျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ထုိေနရာတြင္ ၾသစေၾတးလ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္း တစ္ပိုင္းတစ္စ ကို သတိရ မိသည္။ ကုလားလူမ်ိဳး မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေျပာေသာ မိန္႔ခြန္း ျဖစ္သည္။ " မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနမည္ ဆိုပါက ႏိုင္ငံ၏ ႐ိုးရာဓေလ႔ ထံုးစံမ်ားကို ေလးစားပါ၊ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနပါ၊ ျပႆနာ ရွာမည္ ဆိုပါက ခုခ်က္ျခင္း ထြက္သြားပါ၊ ‘ဒါ မင္းတို႔ ႏိုင္ငံမဟုတ္ ၊ ငါတို႔ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ " စေသာ စကားမ်ား ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ထိုသို႔ မေျပာ႐ံုမက၊ ကမၻာေက်ာ္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္း မွ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီး မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ မရွိသည္႔ စာသားမ်ားျဖင္႔ မ်က္ႏွာဖံုး တြင္ေဖာ္ျပသည္႔ အခါတြင္ ဆန္႔က်င္သည္႔ စကားတစ္ခြန္း မွ်မေျပာ။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အပါအဝင္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး ဆန္႔က်င္ ေနသည္႔တိုင္ ႏႈတ္ဆိတ္ ေနေပသည္။ ထို႔အတူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္၍ တစ္မ်ိဳးသားလံုး က ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း၊ လက္သင္႔ မခံေၾကာင္း ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင္႔ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ေနသည္႔တိုင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ပါးစပ္မွ တစ္ခြန္းမွ် မထြက္လာ။ ထိုမွ် မကေသး တစ္ႏိုင္ငံလံုးက IOC ႐ံုးမ်ား ဖြင္႔ခြင္႔ မျပဳေၾကာင္း သေဘာထား ေၾကာင္႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တိုင္ ႐ံုးဖြင္႔ခြင္႔ မေပး ႏိုင္ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္ သားသား ေျပာသည္႔တိုင္ သူမ အေနျဖင္႔ ေရငံု ႏႈတ္ပိတ္ လုပ္ေနသည္။ အေၾကာင္း ျပခ်က္ကား လူအခြင္႔အေရး ဆိုသည္႔ စကားလံုးပင္။ ဆိုရေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္လာခဲ႔မည္ ဆိုပါက လူ႔အခြင္႔အေရး အတြက္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား တို႔အေရး ကို မ်က္ႏွာလဲြ ခဲပစ္ လုပ္ေတာ႔မည္မွာ ဧကန္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ လုပ္ရပ္မ်ား ကို ေစ႔ေစ႔ ေတြးၾကည္႔က ေသေသခ်ာခ်ာ ပင္ ျမင္ႏိုင္ ေပေတာ႔သည္။ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဥကၠဌ ရာထူး ရယူ ထားေသာ္လည္း တရားလူႀကီး မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုသည္ကို ျမင္ရ ပါ၏ေလာ။ သမၼတ ျဖစ္ေရးအတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ျပင္ေရးႏွင္႔ မအားလပ္ ေအာင္ရွိ ေနရေပသည္။ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ႔ေသာ္လည္း ယေန႔ အထိ ေျပလည္မႈ မရရွိျခင္းက သူမ၏ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈ ကို ေမးခြန္းထုတ္ စရာပင္ ျဖစ္သည္။

သူမ၏ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လူထုဆႏၵ ခံယူပဲြ မိန္႔ခြန္း တစ္ခုတြင္ တက္ေရာက္လာ သူ ပရိသတ္မ်ား ေနထိုးခံ (ေနပူျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေပမည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳး တစ္ဦး အေနျဖင္႔ ျမန္မာ စကားကို ေရေရ လည္လည္ မေျပာဆိုတတ္) ရမည္လား၊ စင္ေပၚမွာ ေနသူမ်ားက ေနထိုးခံ ရမည္လား၊ ႏွစ္ဦးစလံုး ေနထိုးခံ ရမည္လား ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုသည္ဟု ေျပာဆို ခဲ႔သည္။ သူမအေနျဖင္႔ ပရိသတ္လည္း ေနထိုး မခံရ၊ စင္ေပၚမွ သူမ်ားလည္း ေနထိုး မခံရေစရန္ အဘယ္သို႔ လုပ္ေဆာင္သင္႔ သနည္း ဟူေသာ ေျဖရွင္းနည္း ကို စဥ္းစားသင္႔ ေပသည္။ ေနေတြ လေတြရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းကို ဆံုးျဖတ္လုိ႔ မရ၊ ကြ်န္မတို႔ ႏိုင္ငံ၏ လမ္းေၾကာင္း ကိုေတာ႔ ဆံုးျဖတ္လို႔ ရသည္။ ထို႔ ေၾကာင္႔ ပင္လွ်င္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု လိုရာဆဲြေတြး ေျပာဆို သြားခဲ႔ ေပသည္။ ေနေတြ လေတြရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းကို တြက္ခ်က္၍ ရေပသည္။ ေနထိုးခံ (သူမစကား အတိုင္း) မႈ မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္း မ်ားစြာ ရွိေပသည္။ ထိုနည္းလမ္း မ်ားကိုမွ မသိေသာ သူတစ္ေယာက္ က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းကို သိပါသည္ဟု ဆိုလာျခင္းကို မည္သို႔ ယံုၾကည္ ရပါမည္နည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာင္းက်ိဳး အတြက္ ေရွးရွဳ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္ဟု မည္သူမွ် မေမးဘဲ တြင္တြင္ႀကီး ေျပာဆို ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ျဖစ္ေသာ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အားကစား ၿပိဳင္ပဲြ၏ ဖြင္႔ပဲြကိုပင္ မတက္ေပ။ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အားကစား ၿပိဳင္ပဲြႀကီး အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင္႔ လူအင္အား၊ ေငြအင္အား တို႔ျဖင္႔ ပူးေပါင္း ပါဝင္ ဆင္ႏဲြခဲ႔ ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကား ေပ်ာက္ခ်င္း မလွ ေပ်ာက္ေနသည္။ သူမ ရရွိခဲ႔ေသာ ဆုတံဆိပ္မ်ားမွ ေဒၚလာေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ကား ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ မည္သည္႔ ေနရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ႔ သည္ကို မသိရွိ ရေပ။ အမိ်ဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔၏ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျဖစ္ေသာ မီဒီယာတို႔မွ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပဲြတြင္ မီးရွဴးမီးပန္းမ်ား ေဖာက္၍ ျမန္မာျပည္ အနာဂတ္ မထြန္းလင္းႏိုင္၊ ႏိုင္ငံ ၏ ဘ႑ာေငြ မ်ားကို အလဟႆ မီးရွိဳ႕ ဖ်က္ဆီး ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ကေလးသဖြယ္ ေဝဖန္ ေျပာဆို ေနေပသည္။ မွန္ပါသည္။ မီးရွဴး၊ မီးပန္းမ်ား ေဖာက္၍ ျမန္မာျပည္ အနာဂတ္ မထြန္းလင္း ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အားကစား ၿပိဳင္ပဲြႀကီးကို အေအာင္ျမင္ဆံုး၊ အခမ္းနားဆံုး က်င္းပ ျပဳလုပ္ ႏိုင္ျခင္းျဖင္႔ ႏိုင္ငံတကာ အလယ္တြင္ ျမန္မာဟူေသာ ပံုရိပ္ကို လင္းလက္ ေတာက္ပေစ ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ ျပည္တြင္းေရး တည္ၿငိမ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ေပသည္။ ထိုသို႔ေသာ ေနာက္ကြယ္မွ ဝင္ေရာက္ လာမည္႔ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ပို၍ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေပလိမ္႔မည္။ ဆီးဂိမ္း ဖြင္႔ပဲြတြင္ ပါဝင္ ဆင္ႏဲႊခဲ႔ေသာ ကေလးငယ္ တစ္ဦး၏ " သမီးတို႔ မညီခဲ႔ရင္၊ သမီးတို႔ ႏိုင္ငံကို အထင္ေသး သြားမွာေပါ႔ " ဟူေသာ စကားကိုသာ ေျပာခ်င္ ပါေတာ႔သည္။

ထို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ျပည္သူလူထု အက်ိဳးအတြက္ မည္မည္ရရ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ႔သည္႔ အျပင္၊ ရခိုင္ အေရးအခင္း၊ မိတၳီလာ အေရးအခင္း တို႔ႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္ မ်ားေၾကာင္႔ ျပည္သူလူထု ၏ အားေပး ေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ႔က် လာခဲ႔ရ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ ဆိုသလို ျပည္သူလူထု ၏ အားေပး ေထာက္ခံမႈ ကို ရရွိေစရန္ ႏွင္႔ မိမိ သမၼတ ျဖစ္ေရး အတြက္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ျပင္ေရး ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ကို စကၤာပူ ႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနစဥ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေျပာဆိုခဲ႔ပါ သည္။ သူမ ျပင္ဆင္ လိုသည္႔ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာ သမၼတ ျဖစ္ခြင္႔ရွိသူ ၏ အရည္အခ်င္း မ်ားကို ျပင္ ဆင္လိုျခင္း ေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ သမၼတ ျဖစ္ခြင္႔ရွိသူ အရည္အခ်င္း တစ္ရပ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ားကို ဇနီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ လင္ေယာက်္ား အျဖစ္ လည္းေကာင္း ေပါင္းသင္းျခင္း မရွိေစရဟူ ေသာ အခ်က္ ပါဝင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထု အား စည္းရံုး လံႈ႕ေဆာ္ရာတြင္ ဓကြ်န္မတို႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္လာ ကတည္းက ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဖို႔ဆိုၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ ခဲ႔တာ ျဖစ္တယ္၊ " ျပည္သူလူထု ဟာ တရားမွ်တ တဲ႔ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း မွာ ေနႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ႏိုင္ မွသာ ကြ်န္မတို႔ ႏိုင္ငံဟာ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမွာ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင္႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ ကတည္းက တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဆိုတာကို ေရွ႕တန္း တင္ၿပီး ေျပာခဲ႔တာေတြ ရွိပါတယ္ " ဟု ေနျပည္ေတာ္ ဇဗၺဴသီရိ ၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ပံခါးလွ ေက်းရြာအနီး၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ လူထုဆႏၵ ခံယူ က်င္းပပဲြတြင္ ေျပာဆို ခဲ႔သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေနျဖင္႔ စကားလွေအာင္ မည္သို႔ တန္ဆာဆင္၍ ေျပာေန ေစကာမူ အခ်ိန္က ၄င္း၏ တန္ဖိုးကို သိသာ ေစခဲ႔ပါသည္။

ႏိုင္ငံအတြက္၊ ျပည္သူျပည္သား မ်ားအတြက္ မည္သို႔မွ် ေဆာင္ရြက္ မေပးႏိုင္ ခဲ႔သည္႔ အခ်ိန္အတြင္း လူထု ဆႏၵျဖင္႔ သမၼတ ျဖစ္လာခဲ႔သူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုိ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ေပၚသို႔ တင္ေပး ႏိုင္ခဲ႔သည္။ သံသယ မ်က္လံုးမ်ား ၾကားမွ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား ႏွင္႔ ျပည္သူလူထု ၏ ယံုၾကည္ ကိုးစားမႈကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ႔သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသမား မ်ားကို လႊတ္ေပးကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာင္းက်ိဳး အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားခြင္႔ ေပးခဲ႔သည္။ အက်ိဳး ရလဒ္မ်ားကား ေျပာ၍ မဆံုးႏိုင္ ေတာ႔ေပ။ အထူးသျဖင္႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားကို အလံုးစံု ႐ုပ္သိမ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ခဲ႔ျခင္း က သက္ေသ ျဖစ္သည္။ သမၼတ ရာထူးကို ရယူထား ေသာ္လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သား မ်ားအတြက္ စကၤာပူ ႏိုင္ငံ သမၼတကိုပင္ ေအာက္က်ိဳ႕ခံကာ အကူအညီ ေတာင္းယူ ေပးခဲ႔သည္။ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အကူအညီ ကို ရယူကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ တစ္ဆင္႔ျခင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ႔သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းေရး ကို သတိႀကီးစြာ ႏွင္႔ ေဆာင္ရြက္ေစ လိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ႔ျခင္း ကို ေထာက္ရႈျခင္း အားျဖင္႔ ၄င္း၏ စိတ္ သေဘာထား အမွန္ကို သိရွိ ႏိုင္ေပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင္႔ ျပည္သူ ျပည္သား မ်ား၏အက်ိဳးကို ေရွးရႈ ေဆာင္ရြက္ လိုစိတ္ ရွိပါက သမၼတ ျဖစ္ရန္ မလိုေပ။ တစ္ကမၻာလံုး ႏွင္႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၏ ယံုၾကည္ အားကိုးမႈ ရရွိေနေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင္႔ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ရန္သာ လိုေပသည္။ ယခုေတာ႔ သူမ၏ သမၼတ ျဖစ္ခြင္႔ အတြက္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္ အရွိန္ႏွင္႔ သြားေနေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ား အတြက္ ဆူးခလုတ္ သဖြယ္ ျဖစ္ေန ေပသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ရဟု မဆိုလိုပါ။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အတိုင္း လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္ ေခတ္ႏွင္႔ မေလ်ာ္ညီေသာ၊ အားနည္းမႈ ရွိေသာ ဥပေဒ မ်ားကို ျပင္ဆင္ ရေပမည္။ သို႔မွသာ သာ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္ျဖင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ သစ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အတြက္ ေၾကာင္႔ ပင္လွ်င္ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီကို လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ဖဲြ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသည္ အားသာခ်က္ မ်ားရွိသလို အားနည္းခ်က္ မ်ား ရွိေပ လိမ္႔မည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္၊ မျဖစ္ကိုမူ စာဖတ္သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ သိရွိၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ စနစ္တစ္ခု မွ တစ္ခုသို႔ ညင္သာ သိမ္ေမြ႕စြာ ကူးေျပာင္း ေနသည္႔ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ သက္တမ္း ႏုနယ္စဥ္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ခါးသီးေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား အျဖစ္ ရခိုင္၊ မိတၳီလာ စေသာ အေရးအခင္း မ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ ခဲ႔ရသည္။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္မက် ေသးဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အပါအဝင္ ဝါရင္႔ ႏိုင္ငံေရး သမားႀကီးမ်ား က ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ႔သည္။ ဥပမာ ဆိုရေသာ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း မခိုင္ေသးေသာ အေဆာက္အဦ အား အေပၚမွ အလွအပမ်ား ျပင္ဆင္၍ မည္သို႔ပင္ လုပ္ေဆာင္ ေစကာမူ တစ္ခဏ ယာယီ သာ လွပေပမည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္း မခိုင္မႈေၾကာင္႔ ၿပိဳလဲ ပ်က္စီးမႈ မ်ားက ခ်က္ခ်င္း ေရာက္ရွိ လာေပ လိမ္႔မည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အတိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အရွိန္မပ်က္ ခ်ီတက္ ေနရင္းမွ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ၏ အားနည္းခ်က္ မ်ားကို တစ္ဆင္႔ျခင္း စီ ျပင္ဆင္ျခင္း သည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ကမၻာ့ အလယ္တြင္ ဂုဏ္တင္႔ တယ္လ်က္ အတုယူ စရာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိ လာခဲ႔ ေပသည္။ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား သည္ပင္ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား အား ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ျဖစ္စဥ္ကို စံထား၍ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ႔သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္ကို ယံုၾကည္မႈ ေၾကာင္႔ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အာဆီယံ အသင္း ဥကၠဌ ရာထူး ကိုပင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အား ေပးအပ္ ထားခဲ႔ေလၿပီ။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင္႔ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ရွိေၾကာင္းကို အေျပာမဟုတ္ အလုပ္ျဖင္႔ သက္ေသျပ ကာ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပဲြႀကီးကို အႀကီးက်ယ္ ဆံုး၊ အခမ္းနား ဆံုးျဖင္႔ ဖြင္႔လွစ္ က်င္းပ ႏိုင္ခဲ႔ၿပီ ျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ ျဖင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြႀကီး မ်ားကို က်င္းပႏိုင္ ခဲ႔ေလၿပီ။ ျမန္မာ႔သမိုင္း အတြက္ တန္ဖိုးျဖတ္ မရသည္႔ ဂုဏ္ယူ ဝံ႔ႂကြား ဖြယ္ရာ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားပင္ ျဖစ္ေပ ေတာ႔သည္။ ထိုအေျခအေန မ်ားကို ေလ႔လာျခင္း အားျဖင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင္႔ တိုင္းသူ ျပည္သားတို႔ အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးကိုသာ ျဖစ္ေစ ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံ႔အက်ိဳး ထက္ ၄င္း၏ သမၼတ ျဖစ္ခြင္႔ကိုသာ ဦးစားေပး သည္႔ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ တင္ျပလိုက္ ရပါသည္။

ထြန္းထြန္းႏုိင္

1 comment:

  1. -ေဒၚစုၾကည္နဲ႔ကုလားေတြအမ်ားဆံုးပါ၀င္တဲ့ n l d ပါတီၾကီးအား..ၿမန္ၿမန္ပ်က္စီးသြားပါေစ..ဘာစီးပြါးေရးမွ မလုပ္ကိုင္ပဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္နဲ႔ ရလာတဲ့ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြနဲ႔ မိသားစုကို ထမင္းေၾကြးေနတဲ့ မင္းကိုႏိုင္တို႔အဖြဲ႔လဲ ၿမန္ၿမန္ပ်က္စီးသြားပါေစ..

    ReplyDelete

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။