/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Monday, November 24, 2014

.

၂၀၁၅ အႀကိဳ ႏုိင္ငံေရး အေပးအယူမ်ားရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။

မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ရာမ်ား သတင္းစကားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ လျဖစ္ သည္။ ပီအာရ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မက်င့္သံုး ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး အသံက်ယ္ေလာင္ ေနခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၅ အလြန္ ေရာက္မွ အတည္ျပဳမည္ဟု ဆိုလာသည္။

ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳထားသည့္ ပီအာရ္၊ ေဆြးေႏြးဆဲ ပီအာရ္ကို အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခံု႐ံုးသို႔ မည္သည့္အခ်ိန္ ေပးပို႔ ေမးျမန္းသည္ကို မသိခဲ့ရဘဲ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ မညီဟု ဆိုလိုက္ျခင္းျဖင့္ ၁၁၄ ရက္ ၾကာ ျငင္းခံုမႈမ်ား အဆံုးသတ္သြားသည္။

ထို႔အတူ စာတစ္တန္ေပတစ္တန္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ထုတ္ျပန္ အသိေပးထားေသာ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ေျခာက္လအလို ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းအဆံုးသတ္ရန္ ၫႊန္ ၾကားခ်က္ပ်က္ျပယ္ျပန္သည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္အၿပီးသတ္ရန္၊ လူထု ဆႏၵခံယူျခင္းကို ၂၀၁၅ ေမလ ေနာက္ဆံုးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အတည္ျပဳ ရန္ကိုမူ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ လုပ္ မည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ မီဒီယာတို႔ မွ တစ္ဆင့္ျဖစ္၏။ “ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး ထြက္ေပၚလာတဲ့ အေျဖေပၚ မူတည္ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရမွာ”ဟု ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ေျပာကာ ဖြဲ႕ စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္ဇယားကို ႐ုတ္ျခည္း ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသူကား တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ နံပါတ္-၃ ေခါင္းေဆာင္ဟု လူသိမ်ားသူလက္ရိွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းပင္။ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ ကနဦးကာလလက္ရိွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တာ၀န္ယူစဥ္ အလားတူ ဦးေဆာင္ဆံုး ျဖတ္သည္ကို အမတ္တို႔ ၿငိမ္မခံခဲ့ၾက။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ထိုအခ်ိန္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူသည့္ သူရဦးေရႊမန္း၏ အမတ္တို႔က ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ၾက သည္။ လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းၿပီးေသာဥပေဒမ်ား သမၼတထံ မပို႔မီအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးသို႔ ေပးပို႔စိစစ္ မည္ကို ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က အသိေပး႐ံုသာ ေပး၍ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိး သား လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး “လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စစ္ခင္းရင္ ခင္းရပါေ” ဟူ၍ပင္ အမတ္တို႔အၾကားႀကံဳး၀ါးသည္အထိ ပဋိပကၡ ျပင္းထန္ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ တာ၀န္ထမ္းဖူးသူ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး မွားယြင္းပါက အျပစ္ခံမည္ဟုဆိုမွ ေျပလည္သည္။

ထို႔ေနာက္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္အၾကာတြင္ တပ္မေတာ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္တာ၀န္ ထမ္းဖူးသူ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၏ အသိေပးခ်က္ျဖင့္ နိ႒ိတံသြားေသာ ပီအာရ္၊ မီဒီယာမွ တစ္ဆင့္ ျပင္ ဆင္ေျပာဆိုေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္အသစ္တို႔တြင္မူ မည္သူမွ် ေစာဒကမတက္ၾက။

သူသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အင္အားအႀကီးဆံုး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ လည္း ျဖစ္ၿပီး ပီအာရ္အေရးတြင္ အတုိက္အခံေထာက္ခံမႈကို ပါးနပ္စြာရယူျခင္းျဖင့္ ဆန္႔က်င္မႈ မ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္သူတို႔ ရိွ၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သူရဦးေရႊမန္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေရး ေျပာဆိုခ်က္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္သာျဖစ္ ၍ လက္ခံသည္ဟု ေျပာထားသည္။ သို႔ ေသာ္ နာယက၏ အစီအမံသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လြဲမွားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေန၍ ႏႈတ္ဆိတ္မေနသင့္ဟု ေ၀ဖန္သူတို႔လည္း ရိွသည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအဆံုးသတ္ရမည့္ ရက္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ သဘာ၀က်ေသာ္လည္း မဲပင္ေပးခြင့္မရိွသည့္ နာယကက လူထုဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို တစ္ပါတည္း ဆံုးျဖတ္ထားျခင္း မွာမူ ဥပေဒႏွင့္ မညီဟု NLD ဥပေဒအႀကံေပးအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာမႈ မ်ား လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ဖူးသူ ေရွ႕ေနဦးကိုနီ က ေျပာသည္။ “ဘာေတြဆံုးျဖတ္မယ္ ဆိုတာကို ႀကိဳသိေန သလား”ဟု ၎င္းက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

NLD အပါအ၀င္ ေမးျမန္းမိသည့္ အေရအတြက္ အတန္ငယ္မ်ားေသာ အမတ္တုိ႔က နာယကကို မေ၀ဖန္ေ ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္ကို တရား၀င္ အသိမေပးေသးဟု ေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာေျပာရမယ့္ စကားကို ဘာေၾကာင့္သတင္းစာရွင္းပြဲ လုပ္သလဲ။ ျပင္ပမွာ ေျပာျခင္း သည္ နာယကတစ္ဦးအေနနဲ႔ပဲ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဥကၠ႒အေနနဲ႔ ေျပာတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ပုဂၢလိကအေနနဲ႔ ေျပာတာ ျဖစ္ႏုိင္တာေပါ့””ဟု အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က သံုးသပ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စံုတစ္ ရာရိွၿပီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆသူတို႔လည္းရိွသည္။ “အၾကမ္းဖ်င္း သေဘာတူညီမႈတစ္ခု ယူထားတယ္လို႔ နား လည္ထားတယ္”ဟု ရန္္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း ဥကၠ႒ ဦးျမတ္သူက ဆိုသည္။

လာမည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္လာမည့္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခု၏ ဥကၠ႒မ်ားက သမၼ တ ျဖစ္လိုေၾကာင္းလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ေျပာ ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္မွာမူလက္ ရိွဖြဲ႕စည္းပံုပါ သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္အရ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ လံုး၀မရိွ။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္မႈ အတည္ျပဳေရးရက္ ေရႊ႕မည္ဟုေျပာေသာ သူရဦးေရႊမန္းက ၂၀၁၅ အလြန္ သမၼတျဖစ္ေရးေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ထပ္မံေျပာဆိုသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ေထာက္ခံပါ သည္ ဆိုေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမူသမၼတျဖစ္ခြင့္အလားအလာအေပၚ မွတ္ခ်က္မျပဳေသး။

၎တို႔ ႏွစ္ဦးအၾကား ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ ေရးႏွင့္ ပီအာရ္စနစ္စြန္႔လႊတ္ေရးတို႔တြင္ အေပးအယူရိွၿပီးျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္သူ တို႔လည္း ရိွသည္။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ စနစ္ ပီအာရ္ကို မေျပာင္းလဲဘဲ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ မဲ အမ်ားဆံုးသူ အႏိုင္ရစနစ္ ဆက္လက္ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ NLDက လႊတ္ေတာ္အတြင္း အင္အားႀကီး ပါတီ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရိွသည္ဟု သံုးသပ္သူတို႔က ဆိုၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သူရဦးေရႊမန္းကပီအာရ္ ကို ပ်က္ျပယ္ေစ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က သမၼတျဖစ္ ခြင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (၅၉-စ ျပင္ဆင္ျခင္း)ကို ေနာင္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ငါးႏွစ္သို႔ ေရႊ႕ လိုက္ျခင္းျဖင့္ အေပးအယူ တည့္သြားသည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကျခင္းပင္။

“လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဦးေရႊမန္းကို သမၼတအျဖစ္NLD က ေထာက္ခံမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြက္ေနတယ္ေလ” ဟု သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ဦးရဲထြန္းက သံုးသပ္သည္။

http://mizzimaburmese.com/ မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။