/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Monday, November 24, 2014

.

KIA လက္နတ္ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႔၏ ဒုဦးစီးခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္သုိ႔ ေပးစာ …


gwan-maw-kia-305.jpg

၁၅.၁၁.၂၀၁၄ရက္ေန႔တြင္ မိုးေကာင္း - ဖားကန္ ့ကားလမ္း လံုးခင္းအနီး ၊ လယ္ျပင္ မေရာက္မီ ၅မိုင္ခန္ ့အကြာတြင္ ဂ်လာရပ္စခန္းမွ ေကအိုင္ေအ အင္အား ၄၀ ခန္ ့မွ ၁၄၃၀ ခ်ိန္မွ ၁၅၃၀ခ်ိန္ထိ ကားလမ္းအား ပိတ္ဆိုျပီး ဆက္ေၾကးေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။ ၎ျဖစ္စဥ္အတြက္ KIA လက္နတ္ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူတုိ႔၏ ဂ်ာလာရပ္ စခန္းအား ထိုနယ္ေျမတြင္းမွ ဖယ္ရွားေပးပါရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္/လံု ၀န္ၾကီးမွစာျဖင့္ တရား၀င္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိအေႀကာင္းႀကားစာအား ဂြမ္ေမာ္သိပါသလား ……

မသိရွိဘူးဆုိလွ်င္ သင္၏ အဖဲြ႔အစည္းသည္ စည္းမရွိ ကမ္းမရွိေသာ အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ အစုိးရမွ မေပးပါဟု မျငင္းဆုိပါရန္လည္း ထပ္မံ ေျပာႀကားရမည္သာျဖစ္သည္။ ထုိစာကုိ ရရွိေႀကာင္း သက္ေသမ်ား အစုိးရလက္တြင္ ရွိေနပါသည္။

၁၆.၁၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ မန္စီ ၊ ပေလာင္ဒိန္ဆာ အနီးရွိ စခန္းလဲလွယ္ရန္ လာေရာက္ေသာ စကခ ( ၃ ) လက္ေအာက္ခံ ေရွ ့တန္းအမွတ္ ( ၃၁၇ ) ေျချမန္တပ္ရင္းမွ စစ္ေၾကာင္း အား KIA လက္နတ္ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႔မွ ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ စစ္သည္ ၄ဦး ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္/လံု ၀န္ၾကီးမွ ေနာင္ ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ စာျဖင့္ တရား၀င္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိအေႀကာင္းႀကားစာအား ဂြမ္ေမာ္သိပါသလား ……

မသိရွိဘူးဆုိလွ်င္ သင္၏ အဖဲြ႔အစည္းသည္ စည္းမရွိ ကမ္းမရွိေသာ အဖဲြ႔အစည္း တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ အစုိးရမွ မေပးပါဟု မျငင္းဆုိပါရန္လည္း ထပ္မံ ေျပာႀကားရမည္သာျဖစ္သည္။ ထုိစာကုိ ရရွိေႀကာင္း သက္ေသမ်ား အစုိးရလက္တြင္ ရွိေနပါသည္။

၁၇. ၁၁.၂၀၁၄ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္ဟန္ ၊ နမ့္ခ်ီးေမာ္အနီး ရွိ နယ္ေျမခံတပ္၏ လံုျခံဳေရး လွဳပ္ရွားတပ္စုအား ၁၇၃၀ ခ်ိန္ခန္႔တြင္ KIA လက္နတ္ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႔မွ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္သျဖင့္ တိုက္ပြဲ ၅ မိနစ္ခန္ ့ ျဖစ္ပြားခဲ ့ ... တပ္မေတာ္ ဘက္မွ အထိအခိုက္မရွိခဲ့ပါ။ ထုိအေႀကာင္းအရာကုိေရာ ဂြမ္ေမာ္သိပါသလား ……

မသိဘူးဆုိလွ်င္ သင္သည္ အဘယ့္ေႀကာင့္ KIA လက္နတ္ကုိင္အဖဲြ႔၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ ယူေနရပါသလဲ။ မိမိအဖဲြ႔အစည္း၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ သိရွိမႈမရွိပဲ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ေခါင္း တြင္တြင္ခါ ျငင္းေနျခင္းသည္ သင္၏ သိကၡာမရွိပံုကုိ ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ သင္၏ အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္သမွ်ကုိ သင္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္အတြက္ သိရွိရမည္။ မဟုတ္ပါဘူး ျငင္းဆုိမည္လွ်င္ သက္ေသမ်ား အား ေဖာ္ျပေပးရမည္သာျဖစ္သည္။

၁၉.၁၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ၀၂၀၀ခ်ိန္ခန္ ့ လံုးတံုမွ ၇မိုင္ခန္ ့အကြာ ေတာတြင္း၌ ညအိပ္ရပ္နား အေျချပဳေနေသာ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းအား တိုက္ခိုက္ရန္ KIA လက္နတ္ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူ အဖဲြ႔ အင္အား ၁၀၀ ခန္ ့မွ ခ်ဥ္းကပ္လာစဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္ စစ္္ေၾကာင္း၏ ကာကင္းမ်ားႏွင့္ စတင္ထိေတြ ့ရာမွ နာရီ၀က္ခန္႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ထိုေန ့ ၁၀၀၀ ခ်ိန္ခန္ ့တြင္လည္း က်ရပတၱီး အေက်ာ္ ၊ နန္ ့က်င္ေခ်ာင္းတစ္ဖက္ကမ္းတြင္ တပ္မေတာ္ လံုျခံဳေရး လွဳပ္ရွားကြန္မန္ဒို တပ္စု ႏွင့္ KIA လက္နတ္ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႔ႏွင့္ ၁၀ မိနစ္ ခန္႔ ထိေတြ ့မွဳ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေန႔တြင္ ၁၂၀၀ ခ်ိန္ခန္႔တြင္ ကရူးတံတား အနီး ဆမားလမ္းအား ျပဳျပင္ေနေသာ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းအား KIA လက္နတ္ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႔ အင္အား ၁၀၀ ခန္႔မွ ၄၀ မီလီမီတာ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျပီး တိုက္ပြဲအား စတင္ခဲ့ပါသည္။ တိုက္ပြဲ စတင္ျဖစ္ပြားျပီး မိနစ္၂၀ ခန္ ့အၾကာ (၁၂ ၂၀ ခ်ိန္ခန္ ့)တြင္ ခရာဘြန္ ႏွင္ ့ နမ့္ဆန္ယန္ တပ္မေတာ္ စခန္းမ်ားမွ KIA လက္နတ္ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူတုိ႔၏ တပ္စခန္းမ်ားသို ့လက္နက္ၾကီးျဖင့္ စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ KIA ေသာင္းက်န္းသူတုိ႔၏ သင္တန္းသားမ်ား ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေန႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ် ကိစၥ အ၀၀ကုိ KIA လက္နတ္ကုိင္ေသာငး္က်န္းသူ ဒုဦးစီးခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ သင္ သိရွိပါသလား ……..

မသိရွိခဲ့ဘူးဆုိလွ်င္ သင္၏ အဖဲြ႔အစည္းအျပင္ သင္ကုိယ္တုိင္ကပင္ စည္းကမ္းမရွိေသာ လူတစ္ေယာက္ ပင္ျဖစ္ေလသည္။

မိမိကုိယ္တုိင္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ မသိသကဲ့သုိ႔ေနထုိင္ခဲ့ျပီး မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ အစုိးရမွ လိမ္ညာသတင္း ထုတ္လႊင့္ေသာေႀကာင့္ အစုိးရအေပၚ ယံုႀကည္မႈနည္းေနပါသည္ဟုေသာ ေျပာဆုိခ်က္မွာ သင္၏ သိကၡာ ပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္တကယ္ မသိရွိခဲ့ဘူးဆုိလွ်င္ သင္ႏွင့္ သင္အဖဲြ႔သည္ စည္းမရွိ ကမ္းမရွိေသာ လက္နတ္ကုိင္ေသာင္းက်န္းေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္သည္ကုိ ၀န္ခံခ်ျပျခင္းပင္ ျဖစ္ေပမည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္ သင္တုိ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူကုိ ယံုႀကည္မႈနည္းပါးေအာင္ ႀကံေဆာင္ျခင္းသို႔မေရာက္ဘဲ သင္တုိ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ သိကၡာကိုသာ ခ်ျပေနသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနမည္သာ ………

၄င္းအျပင္ ....

၂၂ ရက္ေန႔ညေနပုိင္းတြင္ ေဒါ့ဖံုးယန္ နဲ ့လြယ္ေမာက္ယန္ၾကားရွိ ဆီတံု တပ္မေတာ္စခန္း ကို KIA အင္အား ၆၀ ေလာက္ျဖင့္ ၆၀မမ ေမာ္တာေတြနဲ ့ ပစ္ခတ္ျပီး ၀င္ေရာက္တိုက္ခုိက္ခ့ဲပါတယ္ … တပ္မေတာ္ မွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ KIA လက္နက္ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူ တပ္ရင္း ၂၄ အေျချပဳသည့္ သံခေမာက္ ကုန္းအား သတိေပး ပစ္ခတ္မႈမ်ားျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္ .... ၄င္းအျပင္ ၅ နာရီ ၅၀ ခ်ိန္တြင္ လြယ္ဂ်ယ္အနီးရွိ လြယ္ရင္းေမာ္ တပ္စခန္းကုိလည္း KIA ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႔မွ ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ပါတယ္ ..... တပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္ခုခံတုိက္ခုိက္ခဲ့ျပီး KIA ေသာင္းက်န္သူ အဖဲြ႔မွ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားေႀကာင္းသတင္းရရွိပါတယ္.....

ထုိကဲ့သုိ႔ ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္မႈမ်ားကုိ တပ္မေတာ္မွ KIA ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႔၏ လူႀကီးပုိင္းမ်ားကုိ အေႀကာင္းႀကားထားျပီးျဖစ္ေႀကာင္း သိရွိရပါတယ္ .....

သင္ေျပာေနသည္ ၁၉ ရက္အျပင္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား သင္မသိေသးလွ်င္ သိေအာင္ ထပ္မံ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ျမန္မာျပည္ႀကီးေအးခ်မ္းပါေစ၊ ကလိမ္ခ်ံဳ လူယုတ္မာမ်ား၏ ဂုတ္ေသြးစုတ္ျခင္းမွ ကင္းေ၀းပါေစ။
ME™
From:Phay Sit Gyi

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။