/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Thursday, June 5, 2014

.

တပ္မေတာ္ကုိစိန္ေခၚျခင္း ေဆာင္းပါးရွင္ - ၀င္းေဇာ္လတ္ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ သတၱပတ္ အတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ား တြင္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က တပ္မေတာ္ကုိ စိန္ေခၚလုိက္ သည္။ မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ ေအာင္ပင္လယ္ကြင္း ေဟာေျပာ ပြဲတြင္ သူက အခုလုိေျပာခဲ့သည္။


““ကၽြန္မ စိန္ေခၚပါတယ္။ တကယ္ပဲတုိင္း ျပည္ကုိ ခ်စ္တယ္၊ တကယ္ပဲ ျပည္သူလူထု ကုိ ေလးစားတယ္၊ တကယ္ပဲ သတိၱရွိတယ္ ဆုိရင္၊ တကယ္လည္း တုိင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ အတြက္ အေျမာ္အျမင္ရွိတယ္ ဆုိရင္ ဒီဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ လႊတ္ ေတာ္အတြင္းကေနၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ႏုိင္ေအာင္ လုိ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားအားလံုး ၀ုိင္း၀န္းကူ ညီၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကပါလုိ႔ ကၽြန္မတုိက္တြန္း ခ်င္ပါတယ္””

ထုိစကားက တပ္မေတာ္၏အ႐ိႈက္ကုိ လွ ပစြာ ထုိးႏွက္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ ဥပေဒမ်ား ကုိ ျပင္ဆင္လုိပါက လႊတ္ေတာ္တြင္းကုိယ္ စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ သေဘာ တူမွ ျပင္ခြင့္ရွိမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအနက္ ၂၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းက တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖစ္ရာ အ နည္းဆံုးအားျဖင့္ တပ္မေတာ္သားတစ္ေယာက္ ၀င္ေရာက္ေထာက္ခံျခင္း မျပဳဘဲ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

စစ္အစုိးရက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကုိေရးဆြဲ ရာတြင္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ားက အာ ဏာကုိ ထာ၀ရကုိင္ထားႏုိင္ရန္ စီမံထားခဲ့ သည္။ ဤအခ်က္ကုိ လူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအင္ အားစုမ်ားက ဒီမုိကေရစီႏႈန္းမမီဟု တစ္ခ်ိန္ မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ ျပင္ဆင္ သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္း ရန္ ႀကဳိးစားလာပါက အလြယ္တကူျပင္ဆင္ ၍ မရေအာင္ အစီအစဥ္တက် အကြက္ခ် ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါပုဒ္မနံပါတ္ ၄၃၆ သည္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီးမ်ား၏ ခံတပ္ ျဖစ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ရွိဖုိ႔အတြက္ အနည္းဆံုး တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ က ၀င္ေရာက္ေထာက္ခံေပးရန္လုိသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ရဲရင့္ သည့္ တပ္မေတာ္သားတစ္ေယာက္ ရွိဖုိ႔လုိ သည္ဟု ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လြယ္ ကူပါမလား။ အထက္အမိန္႔ကုိ နာခံရသည့္ တပ္မေတာ္သား တစ္ဦးက အထက္မွညႊန္ၾကား ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရဘဲႏွင့္ သူ႕သေဘာႏွင့္ သူ ေထာက္ခံလာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါ့မလား။

ေနာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထဲမွာပဲ ျပန္ၾကည့္ပါဦး။ အမ်ား စုက စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ၀င္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မည္ဆုိလွ်င္ ဒီမုိကေရ စီအင္အားစုေတြမွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ အခက္အခဲရွိသည္။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ လူထုတစ္ ရပ္လံုးက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ မတရားသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖုိ႔ ဆႏၵျပဳထားၿပီး ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႕အသံကုိ လႊတ္ေတာ္ကလုိက္ နာေဆာင္ရြက္ရန္သာ ရွိပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ အဓိကဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္က ဤေနရာတြင္ အေရးပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ရွိေနသည့္ ၂၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းေသာ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ ဆင့္ တပ္မေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ေရးသေဘာ ထားကို ေျပာဖုိ႔လုိသည္။ ျပင္ဖုိ႔ေထာက္ခံသ လား။ မေထာက္ခံဘူးလား။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ရပ္တည္တင္ျပမည္လား။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေတာ့ တပ္မေတာ္သည္ အေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ ၂၇ ရက္ တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ အတိအလင္းေျပာထားသည္။ သူကပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ မည္သုိ႔ တညီတညြတ္တည္း ေထာက္ခံခဲ့ေၾကာင္းကုိ ထုိစဥ္က ကိန္းဂဏန္း မ်ားကုိ ကုိးကား၍ ေျပာဆုိသြားေသးသည္။ ထုိအခ်က္ကုိၾကည့္၍ တပ္မေတာ္က လူထု တစ္ရပ္လံုးျပင္ခ်င္ေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကိစၥ အ ေပၚတြင္ မည္သုိ႔သေဘာထားသည္ကုိ ရိပ္ စားအကဲခတ္၍ရသည္။

လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုသည္ တပ္မေတာ္ကုိ အ ခြင့္အေရးမ်ားစြာေပးထားၿပီး အရပ္သားအင္ အားမ်ား ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ခြင့္ကုိ အကန္႔အ သတ္ႏွင့္သာ ခြင့္ျပဳထားသည္။ တစ္နည္းအား ျဖင့္ဆုိေသာ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆုိး ရွည္ေရးကုိ ဥပေဒျဖင့္အကာအကြယ္ျပဳထား ျခင္းဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူထုႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားက ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ ေရးအတြက္ ဆတက္ထမ္းပုိးတုိး၍ လုပ္ကုိင္ လာေလ တပ္မေတာ္ႏွင့္ထိပ္တုိက္ေတြ႕ရန္ နီးစပ္လာေလလည္းျဖစ္မည္။ တပ္မေတာ္ဆုိ ရာတြင္ လက္ရွိအစုိးရအဖြဲ႕အတြင္းမွ တပ္မ ေတာ္သားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း မွာ ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ၀င္မ်ားလည္း ပါ၀င္ သည္။

ေနာက္ဆံုးထြက္လာသည့္သတင္းမ်ားအ ရ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲ တြင္ တပ္မေတာ္ကုိစိန္ေခၚခဲ့သည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က သတိေပးလုိက္ပါသည္။ ေကာ္ မရွင္၏ သံုးမ်က္ႏွာပါရွိေသာ အသိေပးခ်က္ တြင္ ေမလ ၁၈ ရက္က မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ ေအာင္ ပင္လယ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာ ၾကားခ်က္တခ်ဳိ႕ကုိ ကုိးကားေဖာ္ျပထားသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ တပ္ မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ “... ကၽြႏု္ပ္ တုိ႔တစ္ေတြဟာ အာဏာမက္ေမာလုိ႔၊ အထူး အခြင့္အေရးမက္ေမာလုိ႔၊ ေနရာမက္ေမာလုိ႔ လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ သက္ေသထူ လုိက္ပါလုိ႔ ကၽြန္မကတုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ တုိက္တြန္းတယ္ဆုိတဲ့စကားဟာ တစ္နည္း အားျဖင့္ ေျပာရရင္ စိန္ေခၚမႈလုိ႔လည္းေျပာ လုိ႔ရပါတယ္။ ကၽြန္မ စိန္ေခၚပါတယ္”” စသ ျဖင့္ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေဘာင္ကုိ ေက်ာ္လြန္ရာ ေရာက္သည္ဟုလည္း ေထာက္ျပသည္။

တပ္မေတာ္အေပၚ ေျပာၾကားခ်က္တ ခ်ဳိ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ အား ေကာ္မရွင္က သတိေပးလုိက္ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ေ၀ဖန္မႈ ကုိ လက္ခံႏုိင္စြမ္းမရွိေသးသည္မွာ သိသာ လြန္းသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယခင္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း တစ္ဦး ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုက တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္း စြာ ေျပာဆုိျခင္းကုိ လက္သင့္မခံႏုိင္ျဖစ္သည္ မွာလည္း ထင္ရွားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ေရးကုိ လူထုႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားက ေရွ႕တြင္တုိး၍ လုပ္ကုိင္လာေလ တပ္မေတာ္ႏွင့္ထိပ္တုိက္ ေတြ႕ရန္ နီးလာေလဟု ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္ဟူေသာ အစုိးရ ၏ ေလသံမွာလည္း ၂၀၁၅ နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် တျဖည္းျဖည္း တုိးလ်လာသည္။

ထုိအစား တပ္မေတာ္ကုိ မထိႏွင့္ဆုိသည့္ မသိမသာတစ္ဖက္လွည့္ ၿခိမ္းေျခာက္သံမ်ား ကုိသာ ၾကားလာေနရသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ား သတိႀကီးႀကီးထားရန္လုိအပ္သလုိ ဒီမုိကေရ စီအင္အားစုမ်ားအေနႏွင့္လည္း ညီညြတ္စြာ တုိက္ပြဲ၀င္ရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီကုိ မေမ့ ေစလုိပါ။

တပ္မေတာ္ကုိ စိန္ေခၚသည္ဟုဆုိကာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အထင္ေရာက္ေန သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏စကားသည္ အမွန္တရားျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံႏွင့္လူထုကုိ ခ်စ္ပါသည္ဟုေျပာလ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကုိ သံေယာဇဥ္ႀကီးၾကသည့္ အရပ္သားလူႀကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ရင္း မွန္လွ်င္ မည္သုိ႔မွ် နာလုိခံခက္မျဖစ္ထုိက္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ယခုအခ်ိန္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နာမည္ ပ်က္ခဲ့ရသည့္ တပ္မေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိ ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္က တုိင္းျပည္ကုိ ခ်စ္ပါသလား။ လူထုကုိ ေလး စားပါသလား။ ဒီမုိကေရစီကုိ တကယ္လုိလား ပါသလား။ ရာထူးအာဏာႏွင့္ ကုိယ္က်ဳိးစီး ပြားကုိ မမက္ေမာေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကားျပ လုိပါသလား။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ သားအရပ္၀တ္လဲမ်ား ရာသက္ပန္ အာဏာ ကုိ အုပ္စီးထားရန္ အခြင့္ျပဳထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုပါအခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ႐ုိး သားစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုိက္ျခင္းႏွင့္ တုိင္းျပည္ ကုိ တပ္မေတာ္မည္မွ်ခ်စ္သည္၊ ဒီမုိကေရစီ ကုိ အေလးထားသည့္အေၾကာင္း ျပသႏုိင္ မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီကုိ သ ေဘာ႐ုိးႏွင့္ အသြင္ေျပာင္းေနပါၿပီဟု မိမိတုိ႔ ၏ လူထုႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းက လက္ခံလာေအာင္ သက္ေသျပႏုိင္သည့္အ ခြင့္အေရးသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ သားေဟာင္းမ်ားပါ၀င္သည့္ လက္ရွိအစုိးရ၏ လက္ထဲမွာရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က တပ္မေတာ္ကုိ စိန္ေခၚေန သည္ဟု လုိရာဆြဲ၍ မေတြးေစခ်င္ပါ။ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အားေတာင့္ တင္းသန္မာသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ မိမိ၏ အတၱကုိသာ မိမိတုိ႔ျပန္၍စိန္ေခၚရမည့္ အခါသမယျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ မိမိ တုိ႔တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္းမွာ ျဖစ္သင့္ပါသလား။ ထုိသုိ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ကုိလည္း အေျခခံဥပေဒတြင္ မိမိတုိ႔သေဘာ ႏွင့္ မိမိတုိ႔ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းအတည္ျပဳထားသည္ မွာ ကုိယ္က်င့္သိကၡာပုိင္းအရ ေတာ္သင့္မွ်တ ပါရဲ႕လား။

ထုိေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းအရပ္သား လူ ႀကီးမင္းတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ႏွလံုးသားကုိျပန္၍ စိန္ေခၚၾကဖုိ႔သာျဖစ္သည္။ အာဏာႏွင့္ ကုိယ္ က်ဳိးစီးပြားကုိ ထာ၀ရ ဖက္တြယ္ထားလုိသည့္ အတၱကုိ လူထုႏွင့္ႏုိင္ငံအတြက္ေပးဆပ္မည့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကအႏုိင္ရလွ်င္ အားလံုးအတြက္ ေပ်ာ္စရာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔မ ဟုတ္လွ်င္ တုိင္းျပည္၏အနာဂတ္တြင္ ၀မ္းနည္း စရာေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚဖြယ္ရာ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္က ၀င္ေရာက္ ခ်ယ္လွယ္ျခင္းကုိ အဆံုးသတ္ပစ္မွသာ ျမန္မာ၏ အနာဂတ္သည္ လွပါမည္။

အတြဲ (၂) အမွတ္စဥ္ ၁၅၊ သည္ေလဒီးစ္ နယူးစ္ဂ်ာနယ္။

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။