/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Thursday, March 20, 2014

.

တစ္မတ္သားတို႔ ဘယ္သူ႔ေရြးမလဲႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ လုိက္ပါသြားျခင္းက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူ မ်ား၏ ဦးေႏွာက္ကုိ အလုပ္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ သမၼတက ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကုိပါ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


ထုိမတုိင္မီကလည္း အာဆီယံကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာကာခ်ဳပ္ပါဝင္၍ ပထမဆံုးသတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္မ်ား ခပ္စိပ္စိပ္သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း၊ စစ္လက္နက္ပစၥည္းႏွင့္ တပ္အင္အားမ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသလာျခင္းတုိ႔အေပၚ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားသာမက ကမၻာကပါ အာ႐ံုစိုက္မိလာၾကသည္။ ကာခ်ဳပ္သည္ ယခင္တစ္ေလွ်ာက္ လံုး စြဲကိုင္လာခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သာ အမိ၊ တပ္မေတာ္သာ အဖ ေဆာင္ပုဒ္ကုိစြန္႔လႊတ္ကာ မၾကာေသးမီက သြားေရာက္ခဲ့ေသာ အင္ဒိုနီးရွားခရီးစဥ္အတြင္း ျပည္သူသာ အမိ၊ ျပည္သူသာ အဖဟု ေျပာင္းလဲ၍ စတင္သံုးႏႈန္းလုိက္သူလည္းျဖစ္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ပြဲသုိ႔လည္း တပ္မေတာ္ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသံုးဦးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦးတုိ႔ကုိ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေစခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထုိးလုိေၾကာင္းလည္း ကာခ်ဳပ္က ကမ္းလွမ္းလိုက္သည္။

အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တုိက္တြန္းခဲ့ျခင္းအေပၚ မဲဆြယ္သည္ဟု ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနခ်ိန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက တုိက္ဆုိင္လ်က္ရွိေနသည္။ သမၼတေျပာစကားကုိ တပ္မေတာ္က နားေထာင္ျခင္းမရွိဟု ေဝဖန္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္က အျမင္အခ်ိဳ႕ကုိ ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့သည္။

‘‘ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာေတာ့ အခ်င္းခ်င္းေက်ာခ်င္းကပ္ရမွာပဲ။ ဒီခရီးက ဘာကုိဆိုလိုသလဲဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ယံုၾကည္မႈရွိေၾကာင္း သြားတဲ့ Trip ပဲ’’ဟု စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးဘိုဘုိေက်ာ္ၿငိမ္း ကေျပာသည္။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ တင္သြင္းသည့္ အဆိုမ်ားကို တပ္မေတာ္သားမ်ား ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ တညီတၫြတ္တည္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကျခင္းက သမၼတဘက္တြင္ တပ္မေတာ္ ရပ္တည္ေၾကာင္း ျပသေနျခင္းပင္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုပါက တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရွိေသာ ဒုတိယသမၼတရာထူးအတြက္ အေလးေပးအခံရဆံုးသူ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ျပဳ၊ မျပဳကုိ အတိအက် ေျပာဆုိထားျခင္းမရွိေပ။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။

‘‘သမၼတကေတာ့ အေရြးမခံေတာ့ဘူးလို႔ ၾကားတယ္။ သမၼတ အေရြးမခံေတာ့ဘူးဆုိရင္ေတာ့ လက္ရွိ ကာခ်ဳပ္ကုိပဲ ေပးလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ သူရဦးေရႊမန္းက်ေတာ့ အေၾကာင္းသိေနၾကေတာ့ တပ္ထဲမွာ သိပ္ မေထာက္ခံၾကဘူး’’ဟု အၿငိမ္းစားဗုိလ္မွဴးတစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ဦးသိန္းစိန္၊ သူရဦးေရႊမန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ထဲမွ တစ္ဦးကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတျဖစ္လာႏုိင္သူဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ျပည္သူတို႔၏ ေထာက္ခံမႈရရွိထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သမၼတျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ အလားတူ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္လည္း ၂၀၁၅ တြင္ သမၼတဆက္လုပ္မည့္ အေပၚ မိသားစုဝင္မ်ားက အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

သူရဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္လည္း သူ ဥကၠ႒တာ၀န္ယူထားေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေနရာအမ်ားစုအႏုိင္ရမွသာ သမၼတျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဒုတိယသမၼတသံုးဦးကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က တစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က တစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းရိွ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည့္ ဒုသမၼတသံုးဦးထဲမွ တစ္ဦးကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၿပီး သမၼတအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေလဟာနယ္ျပႆနာေၾကာင့္ လက္ရိွ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ သမၼတျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးသိပံၸပါရဂူဘြဲ႕ရရိွရန္ က်မ္းျပဳေနသူ ဦးမင္းဇင္က Messenger ဂ်ာနယ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ေျခာက္ဆယ္ျပည့္မည္ျဖစ္၍ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ လက္ရိွရာထူးမွ အနားယူရဖြယ္ရိွေနသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ အၿငိမ္းစားဗုိလ္မွဴးတစ္ဦးကေတာ့ ‘‘စစ္တပ္မွာ အသက္ေျခာက္ဆယ္ ပင္စင္က မယူ မေနရမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အရင္လုိ တပ္ကထြက္တာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးမွာ အသာစီး ဝင္ယူဖို႔ မလြယ္ ေတာ့ဘူး’’ဟုဆုိသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၄ ရက္စြဲျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည့္ အရန္တပ္ဖဲြ႕ဥပေဒအခန္း(၂)အရမူ ‘‘စစ္မႈထမ္းတစ္ဦးသည္ စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္(သုိ႔) အၿငိမ္းစားယူခြင့္ရရိွသည့္ ေန႔ရက္ မွစ၍ အရန္တပ္ဖဲြ႕တြင္ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရိွသည္’’ဟုလည္းေကာင္း၊ ‘‘တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္/အၿငိမ္းစားယူေသာ စစ္မႈထမ္း တစ္ဦး အား အရန္တပ္ဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏုိင္သည္’’ဟုလည္းေကာင္း အရန္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ သက္တမ္း မွာ လည္း ငါးႏွစ္သာဟူ၍လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ အသက္ေျခာက္ဆယ္ျပည့္ေျမာက္သည့္တုိင္ အရန္ တပ္ဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ လက္ရိွရာထူးအဆင့္ စစ္ယူနီေဖာင္း၀တ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေနထုိင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရး တစ္ခုလည္း ရိွေနသည္။ ထိုအခ်က္သည္ လက္ရိွလႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္လုိသည့္အခ်က္ကုိလည္း ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေျခရိွသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စစ္ယူနီေဖာင္း ဆက္လက္၀တ္ဆင္ထားပါက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္က ခန္႔အပ္ေသာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိ ခံစားႏုိင္၍ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆေနသူမ်ားစြာလည္းရွိပါသည္။

‘‘ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္အေနနဲ႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တပ္မေတာ္ကုိပဲ သြားခ်င္တယ္လုိ႔ထင္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲ မ၀င္ေလာက္ဘူး ထင္တယ္’’ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးပါတီ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္း ဦးလွေဆြက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ျပည္ပေရာက္ စာေရးဆရာမင္းဒင္ကေတာ့ ‘‘လက္ရွိ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္လက္ထက္မွာ စစ္တပ္နဲ႔ ျပည္သူၾကား ထူးထူးျခားျခား အေျပာင္းအလဲရွိတယ္လုိ႔ မျမင္မိေသးဘူး။ တုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကုိ တိတိက်က်ထမ္းေဆာင္တဲ့ တပ္မေတာ္ ျဖစ္မလာေသးဘူး’’ဟု ဆုိလာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတုိးတက္လာေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္မူ ေျမယာသိမ္းျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အျမင္ေစာင္းျခင္းခံေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း တပ္မေတာ္၏ မူလတာ၀န္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္သည့္အေနအထားသို႔ မေရာက္ရွိဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ထို႔အတူ အေျခခံဥပေဒျပင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ေနမႈအား ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသကဲ့သို႔ လက္ရိွ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း တပ္မေတာ္၏ပါ၀င္မႈအား ေလ်ာ့ခ်ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိစၥ ၂၀၁၅ မတိုင္မီ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေျခ ရိွ၊ မရိွကလည္း အဓိကေမးခြန္းျဖစ္ေနသည္။

စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးအျဖစ္မွ သမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ ျပည္သူမ်ားက လက္ခံႏုိင္ဖြယ္မရွိသလုိ တပ္မေတာ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကိုလည္း ရပ္တန္႔သြားေစႏုိင္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးဘုိဘုိေက်ာ္ၿငိမ္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။