/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Friday, January 10, 2014

.

မြန္လႊတ္ေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာႏွင့္ျပည္သူ႔အက်ိဳး

မ်က္ေမွာက္ေခတ္မြန္လႊတ္ေတာ္အေျခအေန

၂၀၁၀ အရပ္သားအစုိးရတက္လာေတာ့ ဖက္ဒရယ္ေယာင္ေယာင္ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ေတြအျပင္ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္းလႊတ္ေတာ္ေတြေပၚလာသည္။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ျပည္နယ္ နဲ႔တုိင္း (၁၄)ခုထဲမွာ ရန္ကုန္တုိင္းကလြဲရင္ ဘယ္ျပည္နယ္၊ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကမွ ကုိယ္ပုိင္လႊတ္ေတာ္ အျဖစ္မရွိခဲ့ဘူး။ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ဒီလိုိအေလ့အထေတြလည္း မရွိခဲ့ ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေတြ လည္းမရွိဘူးေပါ့။ အမ်ားသူငါလႊတ္ေတာ္နည္းတူ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကလည္း ယခင္ျပည္နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ယခုမြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး၀င္းအတြင္း အေနာက္ ဘက္ပုိင္းက ဧည့္ခန္းေဆာင္ခန္းမ ကုိ လႊတ္ေတာ္အျဖစ္အသံုးျပဳေနရတာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဘယ္လုိမွ ဘ၀င္မက်ခဲ့႐ုိးအမွန္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ က်င္းပခ်ိန္ဆုိ လႊတ္ေတာ္ပံုစံျပင္ဆင္လုိက္၊ လႊတ္ေတာ္မရွိ ခ်ိန္ဆုိ ဧည့္ခန္းေဆာင္လုိျပင္လုိက္နဲ႔ ျဖစ္ကတတ္ ဆန္းျဖစ္ေနခဲ့တာ အခုဆုိရင္ လ(၃၀)ေတာင္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ႐ုံးခန္းကလည္း ခန္႔ညားမႈမရွိ၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး အဖြဲ႕ကလည္း အဆင္ေျပတဲ့ေနရာ၀င္ယူနဲ႔ ေျပာရရင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတာင္ အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ တထစ္ခ်ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံခံေနရတာျမင္ေတာ့ ဒါမျဖစ္သင့္ ေပဘူးေပါ့။


လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္သ႐ုပ္

လႊတ္ေတာ္ဆုိသည္မွာ

(၁) ျပည္သူအားလံုးအတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ျပည့္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္ၿပီး ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိရတဲ့ေနရာ 

(၂) ျပည္သူအားလံုးကုိ အကာအကြယ္ျပဳမယ့္၊ ျပည္သူေတြအားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစမယ့္ ဥပေဒေတြျပဳရတဲ့ေနရာ

(၃) လႊတ္ေတာ္ဆုိတာ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံ(သုိ႔) သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမွတ္သ႐ုပ္ေတြနဲ႔ ျပည့္လွ်မ္းေနရမယ့္ေနရာ

(၄) လႊတ္ေတာ္ဆုိတာ ျပည္သူကုိယ္စားလွယ္ေတြေဆြးေႏြးေနမႈကုိ ျပည္သူေတြ၀င္ေရာက္ နားေထာင္ခြင့္ ရွိတဲ့ေနရာ

(၅) လႊတ္ေတာ္ဆုိ တာ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားခန္႔ထည္စြာရွိရမယ့္ေနရာလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ခ်င္ ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ႏိုင္ငံ(၄) ႏိုင္ငံရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ေတြကုိ သြားေရာက္ေလ့လာဖူးပါတယ္။

အဲဒီလႊတ္ေတာ္ေတြအားလံုးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္လုိ ျမန္မာႏိုင္ငံကျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္လုိ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ေက်ာခုိင္းထားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေတြ အားလံုးဟာ စက္၀ုိင္းပံုသ႑ာန္နဲ႔ အားလံုးမ်က္ႏွာျခင္းဆုိင္ ျမင္ရေအာင္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထား တာပါ။ သေဘာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်င္းခ်င္း အျပန္ အလွန္နီးနီးစပ္စပ္နဲ႔ အားလံုး အာ႐ုံစိုက္ ေဆြးေႏြးလုိ႔ရေအာင္ ဖန္တီးထားတာပါ။ အဲ့ဒီလႊတ္ေတာ္ေတြမွာ သက္ ဆုိင္ရာ မီဒီယာေတြ အတြက္ ေနရာ၊ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံအႀကီးအကဲေတြအတြက္ေနရာ၊ သက္ဆုိင္ရာသက္ႀကီး ျပည္သူေတြ အတြက္ေနရာ၊ သက္ဆုိင္ရာလူငယ္လူရြယ္ေတြအတြက္ေနရာဆုိၿပီး သီးသန္႔ဖန္တီးေပးထားပါတယ္ ဒါ့အျပင္သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ ငံေတြရဲ႕ သ႐ုပ္လကၡဏာေတြကုိ အျပည့္အ၀ခ်ယ္မႈန္းထားတာေတြကုိ ေတြ႔ရ ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ကၽြန္ေတာ့္ဆႏၵ

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကူးထဲတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ပံုေဖာ္ၾကည့္မိခဲ့ဖူးသည္။

(၁) မြန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ သီးျခားရွိေနရမည္။ 

(၂) မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ မြန္တုိ႔၏ အမွတ္သ႐ုပ္ မ်ားျဖင့္ ျပည့္လွ်မ္းေနရမည္။ 

(၃) မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူလူ ထုအားလံုးသာ မက ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူလူထုအားလံုးသာမက ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးကပင္ အားက်ဂုဏ္ယူႏိုင္ သည့္အေနအထားမ်ိဳး ရွိရပါမည္။

ဒါေတြက ယခင္ကဆႏၵ။ ယခုက ထုိဆႏၵထက္ပုိမိုျပင္း ျပလာသည္က မြန္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ တည္ရွိ သင့္သည့္ေနရာႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ဒီဇုိင္း။ ဒါေတြကုိ ဘယ္လုိပံုေဖာ္မလဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ တစ္ဦးတည္း ဆႏၵအရ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္းတြင္ရွိသင့္သည္ ဟုထင္သည္။ ဒါကလည္း ကၽြန္ေတာ့္၏ အနာဂတ္ၿမိဳ႕ျပတည္ ေဆာက္ေရး အေျခအေနေပၚတြင္ တည္မွီ စဥ္းစား ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါကျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းသည္။ လက္ရွိကမ္းနား လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျမေနရာလြတ္ မရွိ သ ေလာက္ပင္။ ကမ္းနားလမ္းတြင္ပင္ တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာေန ရာေတြရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိေနထုိင္ သူမ်ားႏွင့္ အေၾကအလည္ညိွႏိႈင္းရမည္။ ဒါကလည္း အခက္အခဲတစ္ခုပင္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ေနရာအတြက္ ၿမိဳ႕ သူၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္းက ပုိသင့္ေတာ္မည္ထင္သည္။ ေနာက္ထပ္ တစ္ခုက ဒီဇုိင္း။ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကုိ ဘယ္လုိဒီဇုိင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္လဲ။ ကၽြန္ေတာ္ မြန္တုိ႔ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈေတြကုိ လုိက္ေလ့လာမိ သည့္။ ယခင္က မြန္တုိ႔ရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္မႈပံုစံ ဘယ္လုိ ရွိခဲ့သလဲ။ ပုဂံတြင္လည္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ဘားအံက ေကာ့ဂြန္းဂူကုိလည္း သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည္။ ထုိင္းက အႏုလက္ရာေတြလည္းေလ့လာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး ကေမၻာဒီယား ႏိုင္ငံ၊ ဖႏြမ္ပင္ၿမိဳ႕ရွိ ဘုရင့္နန္းေတာ္ကုိလည္းသြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္မိ ခဲ့သည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးေခါင္းထဲေရာက္လာေသာ္လည္း အျပည့္အ၀ပံုစံမေပၚေသးပါ။ လႊတ္ေတာ္ ဒီဇုိင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ယံုသာမက ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ တည္ေဆာက္မႈပံုစံမ်ိဳးလည္းျဖစ္ သင့္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားႏွင့္ စဥ္းစားသည္ထက္ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္းက ပုိမုိ သင့္ေတာ္ မည္ထင္သည္။

လက္ရွိမြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အသစ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏စုိးရိမ္မႈ

(၃-၁-၂၀၁၄)ရက္ေန႔က The Voice Weekly တြင္ ပါေသာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ သတင္း တစ္ပုဒ္ကုိ ဖတ္လုိက္ရသည္။ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အသစ္တည္ေဆာက္မည္။ ထုိလႊတ္ေတာ္ တြင္ ျပည္သူမ်ားဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္ေနရာပါထားေပးမည္ဟု ဖတ္ရသည္။ လႊတ္ေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ရန္ သိန္း(၄၅၀၀)ကုန္က်ခံမည္။ ေမာ္လၿမိဳင္က သံလြင္ဥယ်ာဥ္မွာေဆာက္ဖုိ႔ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္း သြားမည္ဟု ဖတ္ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္၀မ္းနည္း၊ ၀မ္းသာျဖစ္သြားသည္။ လႊတ္ေတာ္အသစ္ တည္ေဆာက္ မည္ကုိ သိရသျဖင့္ ၀မ္းသာသြားသည္။ ဒီအစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ လႊတ္ေတာ္ရွိေနျခင္းကုိ ဘ၀င္မက်သူမ်ား ထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္အပါ အ၀င္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၀မ္းသာမိသည္။ ထုိ႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ရန္ေနရာပါထား ရွိေပးမည္ကုိ သိရသျဖင့္ ပုိမုိ၀မ္းသာမိသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ဆႏၵကုိ ေလးစားမိသည္။

၀မ္းနည္းမိသည္ကား သံလြင္ဥယ်ာဥ္မွာတည္ေဆာက္မည္ဟုဆုိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တတ္ႏိုင္လွ်င္ သံလြင္ဥယ်ာဥ္ကုိ မည္သုိ႔မွ မထိမတုိ႔ေစခ်င္ေတာ့ပါ။ ယခင္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ေစ်း၀ယ္စင္တာကုိ ပင္ကၽြန္ေတာ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္သည္။ အမ်ားႏွင့္တစ္ေယာက္ဆုိေတာ့ မစြမ္းသာေတာ့ေပ။ ယခုကိစၥ တြင္မူကား မစြမ္းေသာ္လည္း ရွိသည့္အင္အားႏွင့္ ျဖစ္သင့္သည္မ်ားကုိ တုိက္တြန္းရေပ ေတာ့မည္။ လႊတ္ေတာ္ အသစ္တည္ေဆာက္ေရးစဥ္းစားပံုသည္ မွန္ကန္မႈရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိကိစၥ အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိျဖင့္ အမ်ားျပည္သူပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြင့္ေပးရမည္။ ဥပမာဆုိရလွ်င္ - ျပည္သူမ်ားမွ ၀င္ေငြထည့္ေပးရန္ အလွဴခံ လွ်င္ပင္ အလွဴေငြမနည္းရႏိုင္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္း မႈလည္း ရႏုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ အနာဂတ္ အတြက္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္အတြက္စဥ္း စားသည္ျဖစ္၍ အလွ်င္စလုိမလုပ္သင့္ေပ။ လႊတ္ေတာ္တည္ေဆာက္ ရန္ေျမေနရာရွာေဖြေရး၊ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္ အအံုဒီဇုိင္း၊ လႊတ္ေတာ္တည္ေဆာက္ရန္လုိအပ္ေသာေငြေၾကး ကိစၥအားလံုး ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈရွိရန္လုိသည္။ လႊတ္ေတာ္တုိ႕၏ အေရးႀကီးပံုကုိ လူထုသိရွိရန္ ကင္ပိန္းမ်ားမ်ားလုပ္ရမည္။ ျပည္သူမ်ားမွ ယင္းတုိ႔၏ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ ပြင့္ပါ၀င္ ေနဖုိ႔လုိသည္။ထုိမွသာ ျပည္သူပါ၀င္မႈျဖင့္တည္ေဆာက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူ မ်ားမွ တန္ဖုိးထား ေပလိမ့္မယ္။ ျပည္သူမ်ားမွ ဂုဏ္ယူေနေပလိမ့္မည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္မွ ခ်မွတ္လုိက္သည့္ မျဖစ္စေလာက္ရန္ပံုေငြျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ အဆင္ေျပေသာေျမေနရာတြင္ အလွ်င္ စလုိခ်က္ျခင္းတည္ေဆာက္မည္ဆုိလွ်င္ နည္းပါးေသာေငြ၊ ယဥ္ေက်းမႈစိတ္အခံ မရွိေသာဒီဇုိင္းဆရာႏွင့္ ေခတ္မွီ ဆန္းသစ္မႈကုိ နားမလည္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႕တုိ႔၏ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ေလးေထာင့္ ေသတၱာႏွင့္တူေသာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႀကီးျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလွ်င္တာ၀န္ ယူမႈမရွိ၊ တန္ဖုိးထားမႈမရွိ၊ ၿပီးလြယ္စီးလြယ္လုပ္တတ္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ မည္ကုိ အေၾကာက္ဆံုး ပင္ျဖစ္ သည္။ ဂုဏ္ယူစရာမျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သူမွလည္း စိတ္၀င္စားေတာ့ မည္မဟုတ္ေပ။ ကၽြန္ေတာ္အလြန္ စုိးရိမ္ေနပါသည္ဟု ေျပာစရာပင္ ရွိသည္။

လႊတ္ေတာ္သစ္အိမ္မက္

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သစ္တြင္ ခန္႔ညားထည္၀ါေသာ လႊတ္ေတာ္ခန္းမေဆာင္ႀကီးရွိေနေပလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲမ်ားအတြက္ ေလ့လာစရာေနရာရွိေနေပလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္ တြင္သတင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတစ္ခုရွိေနေပလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ား ျပည္သူလာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေနရာေတြရွိေနေပလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ႀကီးမားေသာ လႊတ္ေတာ္ စာၾကည့္တုိက္ၿပီးရွိေနေပလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီး အတြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ ခန္းမ ေဆာင္မ်ားရွိေနေပလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ မြန္တုိ႔၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိအျခားေသာ တုိင္းရင္းသား တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားျပည့္၀ေနေသာ ျပတုိက္ခန္းမမ်ား ရွိေနေပလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာေခါင္း ေဆာင္မ်ားအတြက္ ဧည့္ခံခန္းမရွိေနေပလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ မြန္ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားမ်ားဂုဏ္ယူ ၀ံ့ၾကြားႏိုင္ေသာေနရာျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

လႊတ္ေတာ္သုိ႔လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားထံမွ ၀င္ေငြမ်ားရရွိႏိုင္သကဲ့သုိ႔ မြန္ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမဟုတ္သူမ်ားထံမွလည္း ၀င္ေငြမ်ားရရွိႏိုင္သည္။ လႊတ္ ေတာ္သုိ႔လာေရာက္ေလ့လာေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသည္လည္း အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ရန္ ခြန္ အားမ်ားရေနေပလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္နယ္တုိးတက္ေရးအတြက္အျမဲမျပတ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ လူထုဖုိ ရမ္မ်ားလည္း က်င္းပ ေနေပလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္နယ္အတြက္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာရွိေန ေပလိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ဟစ္တုိင္(သုိ႔)ျပည္သူမ်ားဆႏၵေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္မ်ားရွိေန ေပလိမ့္မည္။ ထုိအိမ္မက္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ ကုိယ္ပုိင္အိမ္မက္မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိန္အခါမေရြး မက္ တတ္ၿပီး ထုိအိမ္မက္မက္သည့္အခါတြင္လည္း ေပ်ာ္ေနတတ္သည္။ ယခုၾကားသိလုိက္ရေသာ သတင္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျပည့္၀ေနေသာ အိမ္မက္တစ္ခုအျဖစ္ကေန ေဆာင္းညအိမ္မက္ဆုိးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သြားေတာ့ သည္။ ကၽြန္ေတာ္အိမ္မက္ဆုိးမမက္ခ်င္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္နည္းတူ အနာဂတ္လူငယ္လူရြယ္ မ်ားကုိလည္း ထုိအိမ္ မက္ဆုိးမ်ား မမက္ေစလုိေတာ့ပါ။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား စဥ္းစားၾကေစလုိပါ သည္။

မြန္လူထုထံသုိ႔ တုိက္တြန္းခ်က္

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ လုိလားသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားေသာ မြန္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ယခု မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးသည္ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ျဖစ္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ မြန္လူမ်ိဳး တစ္ရပ္လံုးလုိလားေသာ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္လာပါက လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ သည္ ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ရွိလာမည့္အျပင္ မြန္လူမ်ိဳးတုိ႔အတြက္ ခမ္းနားထည္၀ါေသာ ျပယုဂ္တစ္ခုအျဖစ္ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သစ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ မြန္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ အခန္းက႑သည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။ ကၽြန္ ေတာ့္ဆႏၵအရဆုိလွ်င္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားဦးေဆာင္သင့္ၿပီး အျခားေသာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပါ၀င္မႈျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ လႊတ္ေတာ္သစ္သည္ မတူျခားနားေသာ ပံုစံမ်ားကုိ စုေပါင္းထားသည့္ ဒီမုိကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီေသာလႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆံုးေတာင္းဆုိခ်က္

ကၽြန္ေတာ္၏ ဆႏၵကုိ အထက္ပါစာပုိဒ္မ်ားတြင္ အျပည့္အ၀ေတြရမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထုိအိမ္မက္ မ်ားကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အင္အားမရွိပါ။ အေမွာင္ေခတ္ျမန္မာျပည္တြင္ လူအမ်ားေျပာ ဆုိၾကသည့္စကားကဲ့သုိ႔ပင္ ျမင့္မုိရ္ေတာင္ကုိ ဆီးေစ့ႏွင့္ေပါက္သည့္ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျပာရမည့္ တာ၀န္မွာ ျပည္သူထဲကတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္၏တာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ေျပာ သင့္သည္မ်ားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာပါသည္။ အေကာင္းျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ္လည္း အဆုိးဆံုးကုိႀကိဳတြက္ ထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆႏၵသည္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ မဟုတ္ပါ။ အမ်ားျပည္သူအတြက္စဥ္းစားျခင္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္းဆုိမႈေတြ ဆက္တုိက္ လုပ္ပါမည္။ ေနာက္ဆံုးေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ -

(၁) မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးကုိ အလွ်င္စလုိမလုပ္ရန္။

(၂) မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးကုိ အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းေရးအတြက္ ဖိတ္ေခၚရန္။

(၃) မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေျမေနရာကုိ အမ်ားျပည္သူစုေပါင္းဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ပါရန္။

(၄) မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကန္ထ႐ုိက္ေရြးခ်ယ္မႈကုိ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ စနစ္ တက်ေရြးခ်ယ္ရန္။

(၅) မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ နည္းပါးေသာေငြေၾကးကုန္က်မႈျဖင့္ မျပဳလုပ္ ရန္။

(၆) မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးဒီဇုိင္းကုိ ၿပိဳင္ပြဲျဖင့္ ဖိတ္ေခၚေရးဆြဲျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရန္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားမျပည့္စံုပါက ဒီႏိုင္ငံတြင္ေနေသာ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ အျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဒီျပည္နယ္တြင္ေနေသာ ျပည္နယ္သားအျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူပါသျဖင့္ အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကုိျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေလးနက္စြာဆႏၵျပဳလုိက္ရပါသည္။

(သံလြင္ေအး)

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။