/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Friday, January 10, 2014

.

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတလုပ္မယ္ဆုိရင္ကန့္ကြက္ပါတယ္ျပည္ေထာင္စုသမ္ၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ ပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မွာ (စ) မိမိကိုယ္တုိင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘတစ္ပါး ပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ဇနီးသို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေ သာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရား ၀င္သားသမီးတစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိတရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦး ဦး၏ဇနီးသို႔ မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ႏုိင္ငံ ျခားအစိုးရ ၏ ေက်းဇူး သစ္ၥာေတာ္ ကိုခံယူ ေစာင့္ေ ရွာက္ ႐ိုေသသူ သုိ႔မဟုတ္ႏိုင္ငံျခား အစိုးရ၏လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူသုိ႔မဟုတ္ တုိင္းတစ္ ပါး၏ႏုိင္ငံသားျဖစ္ သူမ်ားမျဖစ္ ေစရ ထိုသူမ်ားသည္ႏုိင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္ လည္းေကာင္း တုိင္းတစ္ ပါး၏ႏုိင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ေက်းဇူး ခံစားခြင့္မ်ားကိုခံစားႏုိင္ခြင့္ ရွိသူမ်ားမျဖစ္ ေစရ။(ဆ) လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ေရြး ေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံပိုင္ခြင့္အတြက္သတ္ မွတ္ထားသည့္အရည္အခ်င္းမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္သီးျခားသတ္မွတ္ ထားေသာအရည္ အ ခ်င္းမ်ားႏွင့္လည္းျပည့္ စုံရမည္။


အထက္ (စ)(ဆ)ဆုိလုိရင္းကထင္ သာျမင္သာသိသာရွင္းလင္းလြန္းလွပတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြက လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းကႏုိင္ငံေရွ႕ေရးကိုေမွ်ာ္ေတြးၿပီးထည့္ သြင္းထားခဲ့တာပါ။ ေဒၚစုခင္ဗ်ားအေဖ လက္ နဲ႔ေရးခဲ့တာကိုေျခနဲ႔ဖ်က္ေတာ့မလုိပါ လား။ သမၼတမလုပ္ဘဲနဲ႔လုပ္လုိ႔ရတဲ့နည္း လမ္းေတြေဒၚစုစီ မွာရွိေန ပါတယ္။ ေဒၚ စုသားႏုိင္ငံျခား သားကိုမယူခဲ့ဘဲေနခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္ေနာ္ကုိယ္တုိင္လက္ဆဲြၿပီးအဖက္ ဖက္က ယုိယြင္းပ်က္ စီးေနတဲ့ႏုိင္ငံႀကီးကို ကယ္တင္ေပးဖုိ႔ေတာင္းဆုိမွာပါခင္ ဗ်ာ။ ႏုိင္ငံသားစစ္ စစ္ျဖစ္ေသာ္ လည္းႏိုင္ငံျခား သားနဲ႔အထူးသျဖင့္ႏုိင္ငံကုိကၽြန္ျပဳခဲ့တဲ့ဖခင္ ႀကီးကိုယ္တုိင္ဘ၀ေတြစြန္႔ၿပီး တုိက္ထုတ္ ခဲ့တဲ့အဂၤလန္ႏုိင္ ငံသားကိုယူထားတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာရွိ ခဲ့ရင္ ဒီလုိျဖစ္မွာလဲမ ဟုတ္။ျဖစ္ခဲ့ ရင္လည္း လက္ခံမွာမဟုတ္ပါ။

လူေတြက ၁၉၈၈ မိခင္ႀကီးက်န္းမာ ေရးေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုေရာက္ခဲ့တာ ကိုဘဲသိၾကတာပါ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေလာက္ က သား(၂)ဦးကိုရွင္ျပဳရန္အတြက္ျမန္မာ ျပည္ေရာက္ခဲ့ေသးတာကိုမသိတာလား။ သိရက္နဲ႔မေရးၾကတာလားကၽြန္ေတာ္ေနာ္ ကေတာ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခင္ပြန္း မုိက္ကယ္အဲ လစ္(ပေလကပ္ပုဆုိးနဲ႔)အေမ ေဒၚခင္ၾကည္ၿပီးေတာ့သခင္သန္းထြန္းဇနီး အျခားအေဖာ္အခ်ိဳ႕နဲ႔ေရႊ တိဂုံဘုရားအဂၤါ ေဒါင္မွာဆုေတာင္း၀ပ္ျပဳၾကတာအနီးကပ္ ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္နဲ႔တူတဲ့ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သမီးနားမွာႏုိင္ငံျခားသားမ်က္ႏွာျဖဴကတြဲ လုိ႔ဘယ္လုိမွမတင့္တယ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေနာ္မ်က္ ရည္ေတာင္က် မိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ တုန္းကဘုရားေပၚကဓာတ္ပုံသမားေလး ေတြကိုဓာတ္ပုံ႐ုုိက္ခိုင္းၿပီးသိမ္းထားခဲ့ပါ တယ္။ ႏွစ္ကာလၾကာၿပီဆုိေတာ့ေနရာ ေဒသအေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္အခုရွာ လုိ႔မရေတာ့ပါ။ ဒါကတစ္ခ်က္။

ႏုိင္ငံျခားအေမရိကန္ကုလသမဂ္ၢမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ေဒၚစုအေနနဲ႔ပါတီ တက္တာေတြ ႏုိင္ငံျခား သားေတြေဒြးေရာ ယွက္တင္ေပါင္းသင္းသြားလာေနတာကို ေတြ႕ျမင္တဲ့ လူႀကီးတစ္ေယာက္ ကႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရဲ႕သမီးတစ္ေယာက္ မျဖစ္သင့္တာျဖစ္မသြားေအာင္ထိန္းသိမ္းေပးဖုိ႔ သမၼတ ဦးေန၀င္း ထံစာေရးသားေပး ပို႔ဖူးေၾကာင္းမွတ္သားဖူးပါတယ္။ မိခင္ႀကီး က်န္းမာေရးေၾကာင့္ျပန္ေရာက္စဥ္ႏုိင္ငံ ေတာ္မွာလည္းျပႆနာေတြျဖစ္ေနခ်ိန္နဲ႔ ႀကံဳႀကိဳက္ၾကေတာ့ေခတ္ အဆက္ဆက္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ လုိခ်င္ၾကတဲ့ႏုိင္ငံေရး သမားေဟာင္းႀကီးေတြရဲ႕စင္တင္ေပးမႈကို ခံလုိက္ရတာပါ။ ေဒၚစုကုလသမဂၢမွာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ကေဒၚစုကိုႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးခဲ့ တဲ့ျမန္မာႏုိင္ငံသား ပညာတတ္ ေတြရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေဒၚစုလည္း သိေနမွာ ပါ။ အစ္ကိုႀကီးေအာင္ ဆန္းဦးေတာင္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသူကိုယူခဲ့ေသးတာပဲ။ ေဒၚစု ဘာေၾကာင့္မ်ား ႏုိင္ငံျခားသားကိုယူခဲ့ရပါ သလဲ။

(၈၈၈၈)အေရးအခင္းမွာ ႏုိင္ငံေရး သမားေဟာင္းႀကီးေတြကဦးႏုကိုတင္ၾကည့္ ပါတယ္။ ဦးေအာင္ႀကီး၊ဦး တင္ဦးဆြဲထုတ္ ၾကည့္ပါတယ္။ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ လူ ထုကလည္းလက္မခံပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚစုကို တင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူထု ကလက္ခံၾကလုိ႔ ယေန႔အခ်ိန္ထိရပ္တည္ ေနခဲ့တာပါ။ ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္ လဲလႈပ္ ရွားခဲ့ဲၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ေထာက္ ခံခ်က္ေတြနဲ႔ေပါ့။ ၉၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရြးေကာက္ ပြဲ၀င္ခြင့္ရမရ။ ဦးဘေ႒းဦးစီး တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ ရဆုိၿပီးဆုံး ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဘက္ေခတ္ေရာက္ မွ သမ္ၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕႐ုိးသားပြင့္လင္းျဖဴ စင္တဲ့သေဘာထားေတြေၾကာင့္ေရြးေကာက္ ပြဲ၀င္ခြင့္ရၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာခဲ့ တာပါ။ ဒီေနရာမွာရပ္ေနၿပီးလုပ္လုိ႔ရတာ ေတြအမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးလွည့္လည္ေဟာေျပာ စဥ္ ေသာင္း ၈႑န္း၊သိန္း၈႑န္ေလာက္ကႀကိဳဆုိ ဂုဏ္ ျပဳၾကတာ ကိုအနားျပာအလံျခဴးေတြလုပ္ ၾကံဖန္တီးတဲ့ပိုက္ကြန္ထဲမသက္ဆင္းလုိက္ ပါနဲ႔ဗ်ာ။ ေျမႇာက္ထုိးပင့္ေကာ္ လုိရင္လုိသ လုိ ေရးမလုိရင္မ လုိသလုိေရးတတ္္တဲ့ဂ်ာနယ္ လစ္ေတြရဲ႕ေရးသားမႈကိုသာဃာမသြားပါ နဲ႔ခင္ဗ်ာ။ ျမန္မာျပည္လူဦးေရသန္း ၆၀ ရဲ႕အသံကိုနားေထာင္ေပးပါ။ လူ ၁ သိန္း ၁ သန္းရဲ႕လႈပ္ရွားေပးမႈ နဲ႔လူ ထုေခါင္းေဆာင္ ဘြဲ႕မခံယူလုိက္ ပါနဲ ့။ ေကာင္းေကာင္း ဆုိးဆုိးတည္ဆဲအစိုးရကိုဆန္႔က်င္အမိန္႔ အာဏာ ဟူသမွ်ဖိဆန္ၾကဆုိတဲ့ဆုိတဲ့ေဒၚ စုရဲ႕ၾသ၀ါဒေၾကာင့္ လူေတာ္လူေကာင္း အခ်ိဳ႕ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ ၾကပါၿပီ။

ေအးခ်မ္းစြာနဲ႔တုိင္းျပည္တုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္းဘယ္လုိလုပ္ၾကရင္ေကာင္း မလဲ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳၿပီးဒီ အတုိင္းေလးေကာင္းပါတယ္။ေဒၚစုခင္ဗ်ာ။ သမၼတျဖစ္ခ်င္တယ္ ဆုိေတာ့ေလာဘေဒါ သေလးပါေနပါတယ္။ ငါလုပ္မွျဖစ္မယ္ ဆုိတာေလာကမွာမရွိပါ။ ငါမလုပ္လဲ ေလာကႀကီးက ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ေနတာပါ။ လူဘ၀မွာေနရတဲ့အခ်ိန္ေလး မွာသမၼတ ျဖစ္မွမဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ေပးလုိ႔ရတာေတြ လုပ္ႏုိင္တာေတြေဒၚစုဆီမွာရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ကန္႔ကြက္ပါ တယ္။ မိတ္ေဆြ ၁၀၀ ရွိသလား။ နည္း လြန္းပါတယ္။ ရန္သူတစ္ေယာက္ရွိေနပါ သလား။ မ်ားလြန္းပါတယ္တဲ့။ ေဒၚစုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေနာ္ရန္သူမဟုတ္ပါ။ ၾကည္ၫို ေလးစားေနသူတစ္ဦးပါ ခင္ဗ်ာ။

ထြန္း(ေနျပည္ေတာ္)
Hot News Journal

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။