/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Wednesday, January 15, 2014

.

MPT ႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းဖြယ္ရွိ


MPT, ဆက္သြယ္ေရး, ပုဂၢလိကပိုင္, ဂ်ပန္, မိုဘိုင္း, ဖုန္း, ဆင္းကဒ္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ KDDI ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ Sumitomo ေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔သည္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ ေတာ့မည့္ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) ႏွင့္ ပူးေပါင္းႏိုင္ဖြယ ္ရွိသည္ဟု ႐ိုက္တာ သတင္းက ဆိုသည္။


ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ဂ်ပန္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုကို သီးသန္႔ဖိတ္ေခၚ၍ ဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း ခဲ့သည္ဟု Sumitomo၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆုိင္ရာ ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးစိုးၾကဴက ႐ိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပူးေပါင္းမႈ၏ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ား ကိုမူ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုျခင္း မရွိေပ။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ MPT သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တခုတည္းေသာ တယ္လီဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရး က႑ကို စီမံခန္႔ခြဲေနသည့္ ဌာနလည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲအသစ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ေနၿပီး MPT ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမ်ားစုကို အစိုးရက ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ ျဖစ္ျပီး MPT ကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ကာ အမည္အသစ္ႏွင့္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ကုမၸဏီက ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ၄ ခု ထဲမွ တခုကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

MPT မွ အမည္မေဖာ္လိုသူ အရာရွိတစ္ဦးက ဧရာဝတီသို႕ ေျပာဆိုခ်က္အရ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားက ႏိုင္ငံျခား အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္သလို ျမန္မာဘက္မွ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီက အစုရွယ္ယာဝင္ ျဖစ္လာမည္ဟု သိရသည္။

အစိုးရ၏ ေက်ာထာက္ေနာက္ခံရရွိထားၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္ ရတနာပံု တယ္လီပို႔ သည္လည္း လိုင္စင္ ရခဲ့သည္။ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွ Telenor ႏွင့္ ကာတာ ႏိုင္ငံမွ Ooredoo ကုမၸဏီတို႔ သည္လည္း လက္က်န္ လိုင္စင္ ၂ ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ယခုအထိ ၎တို႔၏ ကြန္ယက္ မ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

KDDI ႏွင့္ Sumitomo တို႔ ပူးေပါင္းထားသည့္ ကုမၸဏီသည္ လိုင္စင္ ၂ ခု အတြက္ယွဥ္ၿပိဳင္စဥ္က ဆန္ကာတင္ စာရင္း၀င္ခဲ့သည္။ ႀကိဳတင္မွန္းဆမျမင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ၎တို႔ လုပ္ငန္းစု အေနျဖင့္ လာမည့္ လ အနည္းငယ္အတြင္း MPT ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သူက ထပ္ေျပာ သည္။ “ဒီတႀကိမ္မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္မႈ ရွိေနပါတယ္” ဟု ဦးစိုးၾကဴက ႐ိုက္တာ သတင္းဌာနသို႔ ဆိုသည္။

ZTE၊ Huawei အစရွိေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို အေျချပဳျပီး တည္ေဆာက္ျဖန္႕က်က္ထားေသာ MPT ၏ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ မည္သို႕ ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္မည္မွာ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလအတြင္းတြင္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး က႑ကို အစိုးရက လက္၀ါးႀကီးအုပ္၍ တင္းၾကပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔က စတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ မိုဘိုင္း ဖုန္း ဆင္းကဒ္မ်ား၏ တန္ဖိုးကိုလည္း ေဒၚလာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းျဖန္႔က်က္ႏိုင္မႈသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အနိမ့္ဆံုးစာရင္း၀င္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံမွ တယ္လီဖုန္းထုတ္လုပ္သည့္ နာမည္ေက်ာ္ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္သည့္ Ericsson က သန္း ၆၀ ရွိသည့္ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ တယ္လီဖုန္း သံုးစြဲႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္သားအမည္ခံ အစိုးရ တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္လာသည့္ အခါတြင္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး က႑ကို တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ ဦးေမာ့ လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေရး၏ အစိတ္အပိုင္းတရပ္ အျဖစ္ သေဘာထားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လမ်ားအတြင္း အစိုးရက ဆင္းကဒ္ မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ပိုမိုျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေအာင္ ထုတ္ေ၀ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ က်ပ္ ၁ သိန္းခြဲ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀) ႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနသည္။ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း ျဖန္႔က်က္ႏိုင္မႈက ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ခုန္တက္ လာခဲ့သည္ဟုလည္း အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

Orredoo ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Ross Cormac က ႐ိုက္တာသို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္ အစိုးရထံမွ ေနာက္ဆံုး ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ႀကီး ၄ ၿမိဳ႕တြင္ တယ္လီဖုန္း ႏွင့္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၆ လအတြင္း စတင္ေပးသြား ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၀န္ေဆာင္မႈေပး ႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရဖြယ္ရွိသည့္ အခက္အခဲ မ်ားမွာ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦ အားနည္းျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ပိုင္နက္ မ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနျခင္း၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားက ရႈပ္ေထြးျခင္း ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲျမန္သည့္ ကိစၥမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

Ooredoo ၏ ဥပေဒ ေရးရာအတိုင္ပင္ခံ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ VDB Loi က ႏိုင္ငံအႏွံ႕ ကြန္ယက္ျဖန္႔က်က္ ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ တာ၀ါတိုင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ေျမေနရာ ရယူေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာျပဳလုပ္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။

Ooredoo ၏ အစီအစဥ္မွာ တာ၀ါတိုင္မ်ားကို Telenor ႏွင့္ MPT သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ အထဲမွ တဖြဲ႕ဖြဲ႕ႏွင့္ စပ္တူပူးေပါင္း တည္ေဆာင္ၿပီး မွ်ေ၀သံုးစြဲရန္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Ross Cormac က ႐ိုက္တာ သတင္းဌာန သို႔ေျပာသည္။

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။