/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Thursday, May 29, 2014

.

ဒါဖတ္ၿပီးမွ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ ထိုး/မထိုး ဆံုးျဖတ္ပါ၄၃၆ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း


၄၃၆ ဆိုသည္မွာ ယေန႔အစိုးရသစ္ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚထြက္လာေအာင္ လုပ္ခဲ့ေပး ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂) တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၅၉(စ) အပါအဝင္ ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္လိုပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ ၇၅% ေက်ာ္မွ သေဘာ တူရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵ ခံယူရမည္ဟု ပုဒ္မ ၄၃၆ တြင္ ျပဌာန္းထားသည္။ အရွင္းဆံုး နားလည္ေအာင္ ေျပာရလွ်င္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒပုဒ္မ မ်ားကို ႏိုင္ငံသား အားလံုး၏ ဆႏၵမေကာက္ယူပဲ လြယ္လြယ္ႏွင့္ မျပင္ႏိုင္ရန္ ကာကြယ္ထားေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။

၄၃၆ ကို ေဒၚစု ဘာေၾကာင့္ျပင္ခ်င္ရတာလဲ

ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပင္ဆင္ရန္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ပထမဆံုး လုပ္ခဲ့သူမ်ားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD မဟုတ္ပါ။ ၄၃၆ ျပင္ဖို႔ ပထမဆံုး ေဟာေျပာပြဲလုပ္ခဲ့သူမွာ ဦးေနမ်ိဳးဇင္နွင့္ ဦးဝင္းခ်ိဳတို႔ ျဖစ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္သို႔ ပထမဆံုး အဆိုတင္သြင္းသူမွာ သူရဦးေအာင္ကိုျဖစ္သည္။ NLD မွ ျပင္ဆင္ရန္ ပထမဆံုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ပုဒ္မ မွာ ၅၉(စ) ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သမၼတျဖစ္လာပါက ၎တို႔အခြင့္အေရး ပိုရရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ပါတီဥကၠဌ၏ လမ္းညြန္မႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း NLD ပါတီဝင္မ်ားက ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္မွာလည္း သမၼတလုပ္ခ်င္စိတ္ တစ္ခုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါသည့္ ၅၉(စ) ကို မရမက ျပင္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ၅၉(စ) ကို ျပင္ဆင္ရန္ အဓိက အတား အဆီးမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ခြင့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဒၚစု ကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ကာ NLD မွ လက္မွတ္ ေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္သည္။ အရွင္းဆံုးနားလည္ေအာင္ ေျပာရလွ်င္ ၄၃၆ ကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ျပင္လိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး အတြက္ မဟုတ္၊ ႏုိင္ငံတိုးတက္ဖို႔ အတြက္ မဟုတ္၊ လူထုအတြက္ မဟုတ္ပဲ ၎ သမၼတ လုပ္ႏိုင္ေရး အတြက္သာျဖစ္သည္။

၅၉(စ) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း

၅၉(စ) ဆိုသည္မွာ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃) တြင္ျပဌာန္းထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ႏွင့္ ဒုသမၼတတို႔၏ အရည္အခ်င္း မ်ားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတလုပ္မည္သူကို အခ်က္ (၇) ခ်က္ျဖင့္ ကန္႔သက္ထားၿပီး ထိုအထဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ လက္ထက္ထားသူ၊ ႏိုင္ငံျခားသား သားသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားရွိသူတို႔ မျဖစ္ရ ဟူ၍ပါရွိသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးရႈေထာင့္ကမွ မိမိတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ႏိုု္င္ငံကို တိုင္းတပါး က ေန သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းလမ္းနဲ႔ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ မခံရေစရန္ ကာကြယ္ထားေသာ ဥပေဒ ပုဒ္မျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္၊ ဥေရာပ ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားသာမက အေရွ႕အာရွ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပုဒ္မမ်ားကို ျပဌာန္းထားသည္။ အခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံမ်ားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ပင္ ကန္႔သက္ခ်က္မ်ားစြာ ထည့္သြင္းထားသည္။ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ ဓေလ့ထံုးစံရွိၿပီး ဘာသာ၊ သာသနာ ထြန္းကား၍ အစဥ္ အလာႀကီးမားေသာ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ ၇ ခ်က္ေလာက္ကိုေတာ့ ကိုက္ညီသင့္သည္။

၄၃၆ ကို ဘာေၾကာင့္ မျပင္သင့္တာလဲ

၄၃၆ ျပင္ဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ပါက ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ျပည္သူ႔ဆႏၵမေကာက္ယူေတာ့ပဲ ၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲျပဌာန္း ၾကေတာ့မည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ မည္မွ် အေရးပါသည့္ ဥပေဒျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အနည္းစုဆႏၵရွိလွ်င္ ျပင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အရင္ဆံုး ျပင္မည့္ ပုဒ္မ မွာ ၅၉(စ) ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္သြားမည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သမၼတျဖစ္သြားပါက ျမန္မာအိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား မိသားစု ခ်က္ျခင္း ေရာက္လာေတာ့မည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ျမန္မာ စကားမတတ္ေသာ ေဒၚစု သားမ်ား ေတာင္ရွည္ပုဆိုး မဝတ္တက္ဝတ္တက္ျဖင့္ အခမ္းအနား တက္ေတာ့မည္။

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္အမ်ားဆံုး ပါဝင္သည့္ NLD ပါတီမွ သမၼတျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္အရ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ဗလီမ်ား မႈိလိုေပါက္လာေတာ့မည္။ OIC ရံုးဖြင့္ခြင့္ရသြားမည္။ ဘဂၤါလီမ်ား ရိုဟင္ဂ်ာ တုိင္းရင္းသားျဖစ္သြားကာ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေတာ့မည္။ လူ႔အခြင့္အေရး အရ မယား ယူႏုိင္သေလာက္ ယူၾကေတာ့မည္။ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးအရ ကေလး ေမြးႏိုင္သေလာက္ ေမြးၾကေတာ့မယ္။ ၿမိဳ႕တုိင္း၏ အလယ္တြင္ ဗလီ မ်ား ေနရာယူလာကာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား ၿမိဳ႕ျပင္ ေရာက္သြားၾကမည္။ (အခုေတာင္ ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕မွာ ျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္သည္)။ ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ပဌာန္းသံမၾကားရေတာ့ ေၾကးစည္သံမၾကားရေတာ့။ ကုလားေအာ္သံေတြသာ ၾကားရေတာ့မည္။ NLD မေထာက္ခံသည့္ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမွာလည္း အလိုလို ပ်က္ျပယ္သြားၿပီး အမ်ိဳး၊ ဘသာာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆရာေတာ္မ်ား ဖိႏိွပ္ခံရကာ ဘာသာ၊ သာသနာ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္သြားမည္။ Time မဂၢဇင္းသာမက ျပည္တြင္းမွာ အသစ္ထြက္ေပၚလာမည့္ ဂ်ာနယ္ မ်က္ႏွာဖံုး တုိင္းတြင္ ဗုဒၶဘုန္းႀကီးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမား ဟု ေန႔တုိင္း ေဖာ္ျပခံရေတာ့မယ္။ 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမည္။ ဘုန္းႀကီးမ်ား သတ္ခံရမည္။ ဗုဒၶဘာသာေက်းရြာမ်ား မီးရႈိ႕ခံရသည္။ မြတ္ဆလင္တို႔ အႏိုင္က်င့္တာမခံႏိုင္လို႔ သြားတုိင္ပါက တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးကိုနီ ႏွင့္ေတြ႔လိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရးေတြ တိုးတက္သြားၿပီး အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ သာသနာေရးေတြ ထိုးက်သြားမည္။ သမၼတကို စံယူ၍ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ လက္ထက္ျခင္းက အစၥလမ္ဘာသာဝင္တို႔ အႀကိဳက္ ျဖစ္လာမည္။ ရုပ္ဝတၳဳေတြ မ်ားစြာ အဆင့္ျမင့္သြားလိမ့္မည္။ စိတ္ဓာတ္ေတြ ကေတာ့ ေအာက္က် သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား စိန္ေတြ၊ ေရႊေတြ ျဖင့္ တစ္ကိုယ္လံုး အလွဆင္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘာသာျခား မယားျဖစ္ေနမည္။ ေငြေၾကးေတြ ခ်မ္းသာသြားၾကမည္။ စာရိတၱေတြ ဆင္းရဲသြားၾက မည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတသမ္းတမ္း ၅ ႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ထဲက အင္အားအမ်ားဆံုး NLD ပါတီဝင္မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္အၿပီး ၂၀၂၀ တြင္ သမၼတအရည္အခ်င္း ကန္႔သက္ခ်က္မွာ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားတာေၾကာင့္ တရုတ္၊ ကုလား၊ မည္သူမဆို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတလုပ္ခြင့္ ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္လပ္ေရးရၿပီး ၆၇ ႏွစ္အၾကာ တုိင္းတပါး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္တာ ျပန္လည္ ခံရေတာ့မည္။

အရွင္းဆံုး နားလည္ေအာင္ ေျပာရလွ်င္ သင္တို႔ ေရးထိုးမည့္ လက္မွတ္တစ္ခုသည္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေနာင္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ဘာသာ၊ သာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္ ကာ တုိင္းတပါး ကၽြန္ဘဝ အလိုလိုျပန္ေရာက္သြားေစမည့္ စီမံကိန္း အတြက္ အေထာက္အပံ့တစ္ခု ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။ 

. www.MyanmarExpress.net

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။