/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Thursday, February 20, 2014

.

ပုဒ္မ ၁၈ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အစီအစဥ္မရွိ


ပုဒ္မ ၁၈, လႊတ္ေတာ္, လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္, ဥပေဒၾကမ္း, ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္

ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေတာင္းဆို ေနၾကေသာ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ထားသည့္ ပုဒ္မ ၁၈ ကို ဖ်က္သိမ္းမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေျပာၾကားသည္။


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီက“ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ စုေဝး ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” ကို ယေန႔ က်င္းပသည့္ ျပည္ သူ႔ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ရာ ယင္း ဥပေဒမွ ပုဒ္မ ၁၈ ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ မပါ၀င္ ဘဲ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္းတို႔သာ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။


သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ တြင္ “မည္သူမဆို ခြင့္ျပဳမိန္႔ မရရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူ ကို ၁ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ ၃ ေသာင္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ ၂ ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္” ဟု ျပ႒ာန္း ထားသည္။

ထိုကဲ့သို႔ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ ပုဒ္မ ၁၈ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆို ေနခဲ့ၾကသည္။

ပုဒ္မ ၁၈ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး ထိခိုက္ေစသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အပါအ၀င္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၆၀ နီးပါး ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကေသးသည္။

လႊတ္ေတာ္က ပုဒ္မ ၁၈ ကို လံုး၀ဖ်က္သိမ္းေပးျခင္း မလုပ္ေသာ္လည္း ယခု ဥပေဒၾကမ္းသည္ ဒီမိုကေရစီ ပိုဆန္လာ သည္ဟု ေျပာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း အျခား အမ်ားျပည္သူ၏ အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစဘဲ စည္းကမ္းတက် ျဖစ္ေစရန္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သီေပါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းက ေျပာသည္။

“အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြ ျဖဳတ္ထားတယ္၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ဆိုတာကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားစာလို႔ ေျပာင္းထားတယ္၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုရင္ ခိုင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲ ျငင္းလို႔မရေတာ့ဘူး၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ ဖို႔ အတြက္ ခြင့္မျပဳဘူးဆိုတာေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး၊ စည္းကမ္းခ်က္ မလိုက္နာရင္ ေပးမယ့္ အျပစ္ဒဏ္ေတြကိုလည္း ေလွ်ာ့ပစ္ လိုက္တယ္”ဟုလည္း ဦးရဲထြန္း ေျပာဆိုသည္။

ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ စြဲဆိုထားသည့္ အမႈေပါင္း ၂၂ မႈ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚေနာ္အံုးလွ ကလည္း “ပုဒ္မ ၁၈ က လံုး၀ မရွိသင့္တဲ့ ဥပေဒပါ၊ အေျခခံ ဥပေဒ ၃၅၄ က ေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးကို ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ ျပန္ပိတ္ထားတာ”ဟု ဧရာ၀တီ သုိ႔ ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္ ၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ တင္ျပရျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ တင္ျပသြားမည္ဟု ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းကလည္း ေျပာဆိုသည္။

“ဆႏၵျပဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္က ရတာမွ မဟုတ္တာ၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ ပယ္ခ်ေနတာ၊ အခုျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ခိုင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိရင္ မျငင္းပယ္ရဆိုတာပါလဲ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာ ေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္တယ္ဆိုရင္ ဘာလုပ္လို႔ရမွာလဲ၊ က်ေနာ္ကေတာ့ ပုဒ္မ ၁၈ ကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ၀င္ ေဆြးေႏြးသြားမယ္”ဟု ဦးေဖသန္းက ဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ “ႏွစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္အစား တႏွစ္ ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ တႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္အစား ေျခာက္လထက္ မပိုေသာ ေထာင္ ဒဏ္ သို႔ လည္းေကာင္း၊ ေျခာက္လထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္အစား သံုးလထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္သို႔ လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲ ထားေၾကာင္း သိရ သည္။ လႊတ္ေတာ္က ပုဒ္မ ၁၈ ကို ပယ္ဖ်က္မေပးဘဲ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္တခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္႐ံုမွ်ျဖင့္ ဒီမို ကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အတြက္ ထူးျခားမႈ မရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တခ်ိဳ႕မွာ လူထု၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို မသိရွိဘဲ ယင္းဥပေဒ တည္ၿမဲေရး ကို စဥ္းစားေနေၾကာင္း ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရသူ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အဖြဲ႕ (Generation Youth) မွ ကိုတင္ထြဋ္ပိုင္က ေျပာသည္။

“ပုဒ္မ ၁၈ က ျပည္သူေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ဖို႔ ထည့္ဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒပဲ၊ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဒီဥပေဒ ဖ်က္သိမ္း ေပးဖို႔ ဆက္လုပ္သြားမယ္၊ ဒီ ပုဒ္မ ၁၈ ကို မပယ္ဖ်က္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ေတာ့ ဒီမိုကေရစီကို ေျပာင္းဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး”ဟု ကိုတင္ထြဋ္ပိုင္က ေျပာဆိုသည္။

ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ၃၃ ဦး က်န္ရွိေန ေသးေၾကာင္း၊ ယင္း အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕မွ ဦးထြန္းၾကည္ကလည္း ေျပာသည္။

ထို “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” ကို ေဆြးေႏြးလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီက ဖိတ္ေခၚ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက ဦးေဆာင္၍ ၿပီးခဲ့သည့္
ဇန္န၀ါရီလဆန္းက လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ အတြက္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုေနစဥ္
(ဓာတ္ပုံ – စိုင္းေဇာ္ / ဧရာ၀တီ)

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။