/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Friday, January 31, 2014

.

ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖဲြ႕တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ပါဝင္ရန္ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ ကမ္းလွမ္းမႈကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လက္ခံလိုက္ၿပီဟုဆိုႏုိင္ငံစံုတပ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖဲြ႕တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ပါဝင္ရန္ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ ကမ္းလွမ္းမႈကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လက္ခံလိုက္ေၾကာင္း သိရ သည္။


ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ နမ္ဗီးယား က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲႏွင့္ ယခုရက္ပိုင္း ေတြ႕ဆံုစဥ္က ကမ္းလွမ္းခဲ့မႈ အေပၚ ျမန္မာတပ္ဘက္မွ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံ ေတာ္ သမၼတ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက အတည္ျပဳ ေျပာသည္။ ''မူအားျဖင့္ ႏွစ္ဖက္လက္ခံလိုက္တာပါ'' ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။ ယခုကဲ့သို႔လက္ခံမႈသည္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပထမဦးဆံုး လက္ခံ ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ႏွစ္ဖက္ဆက္ ေဆြး ေႏြးရမည့္ကိစၥျဖစ္၍ ယခုအခ်ိန္တြင္ေျပာဆုိရန္ ေစာလြန္း ေနေသးသည္ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဆက္ ေျပာသည္။

''အဆင့္ျမင့္သင္တန္းေတြ ေပး ထားတာေတြက တပ္မေတာ္မွာ ရိွထား ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အရာရိွ လႊတ္မလား ဒါမွမဟုတ္ အျခား အဆင့္လႊတ္မလား စတာေတြ ရိွေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ မ ေျပာႏုိင္ေသး တာပါ'' ဟု ၎က ထပ္ ေလာင္းဆုိသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ပုိင္းမွ စကာ EU အပါအဝင္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတုိ႔က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ ေအာက္ရိွ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဌာနခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ ေဆြးေႏြး ျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး လက္ေတြ႕ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အခ်ဳိ႕ကုိ ေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သားေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္သည့္အျပင္ လက္ရိွတြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး လည္းျဖစ္သူ ဦးလွေဆြက ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ သေဘာတူ လက္ခံလိုက္မႈကို ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေထာက္ခံ ေျပာ သည္။ ႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကား တတ္ ကြၽမ္းၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ အရာရိွႏွင့္ စစ္သည္မ်ား တပ္မေတာ္တြင္ ရိွ၍ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ျခင္းဘက္တြင္ လည္း တပ္မေတာ္က အခက္အခဲမရိွ ႏုိင္ဟု ဦးလွေဆြက Popular News သို႔ ေျပာသည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ အဖဲြ႕ႀကီး ဖဲြ႕စည္းၿပီးစဥ္ကတည္းက ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းရန္ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးတပ္မ်ားကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ကုလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖဲြ႕တြင္ ကုလ အဖဲြ႕ဝင္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ တပ္မေတာ္ သားမ်ား၊ အရာရိွမ်ား၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ပါ ဝင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

ကုလၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္သည္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အာဏာခဲြေဝ က်င့္ သံုးေစျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပရန္ အကူအညီေပးျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမုိး ေရးကို အေထာက္အကူေပးျခင္းႏွင့္ လူမႈ စီးပြားဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ပံုစံနည္းနာမ်ား ကို က်င့္သံုးၿပီး ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ်ား တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ ျခင္း လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

ဦးထုပ္ျပာမ်ားဟု ေခၚဆုိၾကသည့္ ကုလၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္အရ လက္ခံ ထား ေသာ ေဘာင္အတြင္းမွေန၍ အင္အား သံုးကာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းၾကရၿပီး ႏုိင္ငံတကာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ထိန္းသိမ္းရန္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီကုိ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္က စု ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ႏွင့္အာ ဏာကို အပ္ႏွင္းထားသည္။ ယခုကာလမ်ားတြင္ International Criminal Court အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္ မႈ တရား႐ုံး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေျမျမႇဳပ္ မုိင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ကုလၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္မ်ားက လုပ္ ေဆာင္လ်က္ ရိွၾကသည္။

From: Popular Myanmar News

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။