/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Monday, December 29, 2014

.

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသလို လက္မွတ္မေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည့္ အပစ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္

အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တုိ႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ လဆန္းပုိင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ စတင္ေတြ႕ ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္း တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသလို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း လက္မွတ္မေရးထိုးႏိုင္ ခဲ့မႈကို Weekly Eleven News ဂ်ာနယ္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပ လုိက္ပါသည္။

UPWC ႏွင့္ NCCT တုိ႔သည္ မူလက အပစ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းတစ္ခုစီ ကုိင္စြဲ ၍ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ တစ္ဆင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မတ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ တရား၀င္ေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္း၍ အခန္းခုနစ္ခန္း ပါ၀င္ေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) တစ္ေစာင္ ေရးဆြဲရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ဧၿပီ၊ ၾသဂုတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ လမ်ားတြင္ ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အပါအ၀င္ အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေတာ့မည္ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း မၾကာခဏ ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျဖစ္လာခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ား၊ ပစ္ခတ္မႈမ်ား မၾကာ ခဏ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္တပ္သားမ်ား ေသဆုံးဒဏ္ရာ ရရွိမႈ မ်ားျပားခဲ့သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေတာ့မည္ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း မၾကာခဏ ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျဖစ္လာခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ား . . . . .

အပစ္ရပ္မူၾကမ္း ညိႇႏႈိင္းရာတြင္ အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ား၊ ပစ္ခတ္မႈမ်ား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ရာ ႏုိ၀င္ဘာက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လုိင္ဇာဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယင္းလုိင္ဇာျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ႏုိ၀င္ဘာလကုန္ သို႔မဟုတ္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းထားသည့္ UPWC ႏွင့္ NCCT တုိ႔၏ တစ္ႏုိင္ ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိႇႏႈိင္းမႈ တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ႏွစ္ဖက္အၾကား ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး သံသယမ်ား ပိုမုိႀကီးထြား လာေစခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ UPWC ႏွင့္ NCCT တုိ႔၏ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၌ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးမႈ ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ထားႏုိင္သည့္ KNU မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး NCCT ေခါင္းေဆာင္ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက အဆုိျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္ေျမာက္လာရန္ အတြက္လည္း ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ရွင္းျပခဲ့သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၌ အႀကိမ္ႀကိမ္ရည္ရြယ္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျဖစ္လာျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ရည္ရြယ္ထားသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရး ထုိး မႈ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

EMG

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။