/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Thursday, June 12, 2014

.

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ KNU/KNLA P.C မွ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ (ျမန္မာဘာသာျပန္)

KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္
ထို႔ေကာ္ကိုး၊ ကရင္ျပည္နယ္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊(၂) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၃) ရက္ေန႔မ်ားက မန္းၿငိမ္းေမာင္က ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟုဆိုပါသည္။ ထို႔ျပင္၎က UNFC ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ၁၃ ဖြဲ႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ NCCT တို႔ကိုပါ ကိုယ္စားျပဳ၍ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္ဟု ဆိုပါသည္။


ယင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ား လံုးဝမဟုတ္မမွန္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ၎၏ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကိုသာ ေရွ႕ရွဳေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ KNU အမည္ကို အသံုးျပဳရုံမွ်ျဖင့္ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလံဳးကို ကုိယ္စားမျပဳပါ။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ အာဏာရွင္အစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားသလို KNU သည္ ကရင္တမ်ဳိးသားလံုး၏ အနာဂတ္ကံၾကမၼာကို ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ကရင္အမ်ဳိးသားတို႔သာလွ်င္ ကရင္အမ်ဳိးသားတို႔ ၏အနာဂတ္ႏွင့္ ပန္းတိုင္ကို ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

စစ္တပ္မွ ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးစားေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း မန္းၿငိမ္းေမာင္က ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဗမာ လူထုအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ၉၀% ေက်ာ္က ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို ေထာက္ခံေနၾကပါသည္။ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖြဲ႔အေနႏွင့္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို လံုးဝယံုၾကည္ေထာက္ခံပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို လူထုကိုယ္စားျပဳသည့္ဖြဲ႔စည္းပံုအျဖစ္ သို႔ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခအေနမွာ က်ဥ္းထဲၾကပ္ထဲတြင္ ပိတ္မိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ အလိုေတာ္ရိမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္ေအာက္တန္းက်ညံ့ဖ်င္းသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိး စီးပြားရွာအတၱသမားမ်ားသာလွ်င္ အစိုးရအလိုေတာ္က် ဖြဲ႔စည္းပံုမျပင္ဆင္ေရးကို လူထုအားဆန္႔က်င္ၿပီး ေျပာင္က်က် ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားေနၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳးိမ်ားႏွင့္ ဗမာအမ်ဳိးသားမ်ား အားလံုး ကို ေထာက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။ လူထုဆႏၵႏွင့္အညီ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုႏွင့္မဆို အနီးကပ္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ ပါသည္။

KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအေနႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားမေျပာမီ တပ္မဟာ (၇) နယ္ေျမအတြင္းရွိ ျမန္မာ စစ္တပ္မ်ားအရင္ဆုတ္ခြာေပးရမည္ သို႔မဟုတ္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမလုပ္ႏိုင္ဟု အခိုင္အမာ ရပ္တည္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအေျခအေနကို ႏွစ္ဘက္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရက္ သတၱပတ္ (၂) ပတ္ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ တပ္မဟာ (၇) နယ္ေျမအတြင္းမွ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား အရင္ထြက္ခြာသြားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထိန္ေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လယ္မူးႏွင့္ ေဒါက္တာတင္မိုသီတို႔မွ အခိုင္အမာ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခ်ိန္မ်ားအတြင္းက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အလြန္ခက္ခဲေသာ ထိပ္တိုက္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ခဲခဲယဥ္းယဥ္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္အလံုးစံုကို ကြယ္လြန္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာဗိုလ္ျမ၏ သား ဗိုလ္ခ်ဳပ္နယ္ဒါးျမကိုယ္တိုင္ သိရွိခဲ့ပါသည္။

တပ္မဟာ (၇) ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထိန္ေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လယ္မူးႏွင့္ ေဒါက္တာတင္မိုသီတို႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာ စစ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမေဆြးေႏြးမီ ေအာက္ပါ မူဝါဒ သံုးရပ္ခ်မွတ္ထားခဲ့ပါသည္။

၁။ မိမိတို႔နယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး

၂။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ကရင္စစ္သား မ်ားကို ကရင္လူထုမ်ားအတြင္း သြားလာေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္

၃။ ကရင္ျပည္နယ္ကို ဗမာမ်ား မအုပ္ခ်ဳပ္ဘဲဲ ကရင္မ်ားကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္

ကရင္ျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေစေရးအတြက္ အထက္ပါ အခ်က္ (၃) ခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံကာ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဗန္းျပကာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အနာဂတ္အေရးမ်ားကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေသာ ျမန္မာအစိုးရထံ ေရာင္းစားေနေသာ အက်င့္ပ်က္ ကရင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္အမည္ခံသူမ်ားအား KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီမွ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်လိုက္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္မွာ အလြန္ရိုးရွင္းလွပါသည္။ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ လူထုအက်ဳိးကို ေရွးရွဳကာ ရုိးသားမွဳႏွင့္ မွ်ေဝခံစားႏိုင္မွဳအေပၚတြင္ ျဖစ္တည္ပါသည္။ မၾကာေသးမီက ကြ်န္ုပ္တို႔ၾကားခဲ့ ရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမိန္႔ခြန္းထဲတြင္ ရန္သူကို မိမိတို႔ ကရင့္နယ္ေျမထဲသို႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီး ကရင္ အမ်ဳိးသားတို႔၏ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားေသာ စကားမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုးဝ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚေပါက္မလာႏိုင္ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လိုခ်င္ေသာ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္အတူ ကြ်န္ုပ္တို႔လူမ်ဳိးမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ ကြ်န္ုပ္တို႔ကိုယ္ပိုင္လူမ်ဳိး လကၡဏာမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမမ်ားကို ေလးစားမႈတို႔ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း အတိတ္က ရရွိခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ၾကည့္ပါ။ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ဗမာ စစ္တပ္ႏွင့္ ျမန္မာအာဏာရွင္အစိုးရတို႔ က်ဳးလြန္ခဲ့ သည့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွာ ကြ်န္ုပ္တို႔ကရင္အမ်ဳိးသား မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးတုိ႔၏ စိတ္ထဲတြင္ ေျခာက္ျခားတုန္လႈပ္ မေမ့ႏိုင္ျဖစ္ေနၾကရပါသည္။ ဗမာအာဏာရွင္အစိုးရထံသို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကရင့္အနာဂတ္မ်ားကို ေရာင္းမစားႏိုင္ပါ။

ကရင္အမ်ဳိးသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ခြင့္တို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္လွဳပ္ရွား ေနသည့္ အင္အားစု မ်ားႏွင့္သာ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအဖြဲ႔မွ အတူလက္တြဲ လုပ္ကိုင္လိုပါသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ အနာဂတ္မေရရာမႈမ်ား ခံစားေနရဆဲအခ်ိန္တြင္ ဗမာသမၼတ၊ တပ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားအတူတြဲရိုက္ၿပီး ကရင့္အနာဂတ္မ်ားကို ေရာင္းစားေနေသာ အက်င့္ပ်က္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျမင္ရေတြ႔ရသည္မွာ အလြန္ရွက္ဖြယ္လိလိျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပံုေဖာ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာအာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး၊ မိတ္ေဆြအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဦးဆံုးလုပ္ရမည့္အလုပ္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ တုိင္းရင္းသားအသီးသီးတို႔၏ တည္ရွိမႈႏွင့္ ၎တုိ႔ ၏ နယ္ေျမမ်ားကို ေလးစားေရး၊ ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရးတို႔သာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဦးစြာျပဳလုပ္ရမည့္ အခ်က္ မ်ားျဖစ္သည္။

ကြ်န္ုပ္တို႔ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား အလိုရွိေသာအရာမွာ ဗမာစစ္တပ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ဖိႏွိပ္မႈမွ ကင္းရွင္း ေရး၊ ကရင့္နယ္ေျမကို ကရင္တို႔သာ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ကရင့္တည္ရွိမႈကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏုိင္ေရး တို႔ျဖစ္သည္။

ကရင့္နယ္ေျမႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအတြင္း အာဏာျပဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အားလံုး ရုပ္သိမ္းၿပီး၊ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားအားလံုး ဆုတ္ခြာေပးၿပီး ရုိးသားမႈကိုျပသမွသာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီမွ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာစဥ္အခါက ျမန္မာ စစ္တပ္မ်ားအား ကရင္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းမွ ဆုတ္ခြာရုပ္သိမ္းေပးၿပီးျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ယခုအခါ KNU က ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာသည့္အခါတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားကို ကရင့္နယ္ေျမအတြင္း ျပန္လည္သြတ္သြင္းလာရုံမွ်သာမက ယခင္က ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား အေျခမခ်ဖူးသည့္ ေနရာမ်ားအထိပါ ဝင္ေရာက္အေျခခ်ျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားရေလသည္။

ဗမာစစ္တပ္မ်ားကို ကရင့္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ျပန္လည္သြတ္သြင္းလာသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ အနည္းငယ္ေသာ ကရင္ေခါင္းေဆာင္တစ္စု၏ လုပ္ရပ္သည္ ဟစ္တလာလက္ထက္က ကိုယ့္လူမ်ဳိးကို ကိုယ္တိုင္ ရန္သူ႔လက္ အပ္သည့္ သစၥာေဖာက္ဂ်ဴးမ်ား၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္တူေနေပေတာ့သည္။ ယခုကရင္ေခါင္းေဆာင္တစ္စုသည္လည္း မိမိတို႔ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးကို ဗမာအစိုးရလက္တြင္းသို႔ ေရာင္းစားေနၾကေၾကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္ၾကဟန္မရွိေခ်။ ကြ်န္ုပ္တို႔ အဓိကလုိခ်င္သည္မွာ အၾကမ္း ဖက္ ဖိႏွိပ္ေသာ အာဏာရွင္မ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္တို႔နယ္ေျမအတြင္း ဝင္ေရာက္လာခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ ကြ်န္ုပ္တို႔ ေျမတြင္ ကြ်န္ုပ္တို႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ျခင္းအား အေနွာက္အယွက္မေပးရန္သာျဖစ္သည္။

ကြ်န္ုပ္တို႔တိုင္းရင္းသားမ်ား ေအးခ်မ္းလံုျခံဳစြာေနထိုင္ေရးႏွင့္ မိမိတို႔အနာဂတ္ကို မိမိတို႔ဘာသာ ပံုေဖာ္ တည္ေဆာက္ေရးကို ခြင့္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။

ဗမာအစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာျခင္းျခင္းကို အလ်င္စလိုမလုပ္ဘဲ DKBA, KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ, KNU တို႔ၾကားတြင္ ဦးစြာညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ၿပီး တစ္ဖြဲ႔တည္း၊ တစ္စုတည္းအေနႏွင့္သာ ေဆြးေႏြးရန္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသိုိ႔ ကြ်န္ုပ္တို႔ စာေရးၿပီး အၾကံျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆိုပါ အႀကံျပဳခ်က္ကို KNU မွ လက္မခံခဲ့ဘဲ ၎တို႔ဘာသာ တစ္ဦးတည္း သြားေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသျဖင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားၾကား အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရးထက္ ဗမာအစိုးရႏွင့္ ၎တို႔စည္းလံုးေရးက ပိုအေရးႀကီးေနသည္ဟု ယူဆရပါသည္။

အက်င့္ပ်က္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျပာဆိုေနသည့္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္အျခားကိစၥတစ္ခုမွာ `ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းရမည္` ဆိုျခင္းျဖစ္၏။ လံုးဝမွားပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ဆိုသည္မွာ `မင္းသြားရင္ မင္းေနရာ ငါထိုင္မွာေပါ့` ဟူေသာ နည္းလမ္းသာျဖစ္၏။

ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားေရာ၊ အျခားတိုင္းရင္းသားအားလံုးအတြက္ပါ ပဋိပကၡဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရျခင္း မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားက တိုင္းရင္းသားအေပၚ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးသန္႔စင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားကို ကိုလိုနီျပဳရန္ ႀကိဳးစား၍ ဗိုလ္က်ႀကီးစိုးလာမႈ မ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား စတင္ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ အမ်ဳိး သားေရးျပႆနာတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာအျဖစ္ ရွဳျမင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တည္ရွိမႈႏွင့္ ၎တို႔၏နယ္ေျမမ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႔သည္ အေျခခံ အက်ဆံုး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔မဟုတ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘယ္ေသာအခါမွ် တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ လက္ဦးကတည္းက ဗမာအစိုးရ၏ မူဝါဒမွာ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားကို ကိုလိုနီျပဳေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးႏွင့္ ၎တို႔၏ ၾသဇာအာဏာ ေအာက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ျခံဳငုံလိုက္သည္ရွိေသာ္ အေျခခံအခ်က္တစ္ခုတည္းတြင္သာ ဦးတည္ပါ ေတာ့သည္။ ယင္းအခ်က္မွာ ျမန္မာအစိုးရတို႔၏ အၾကမ္းဖက္ဗိုလ္က် အာဏာကိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရြံရွာမုန္းတီးလွၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကရင္မ်ားအား ဒုကၡမေပးေတာ့ပါလွ်င္၊ တိုင္းရင္းသား မ်ားအားလည္း ဒုကၡမေပးေတာ့ပါလွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚထြန္းၿပီျဖစ္ပါသည္။

KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ၊ DKBA၊ အျခားကရင္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၊ ကရင္လြတ္ေျမာက္ေရး လိုလားေသာ KNU မွ မ်ဳိးခ်စ္ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဗမာအာဏာရွင္ အစိုးရလက္ထဲသို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အနာဂတ္ကို ေရာင္းစားေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ပင္းသင္းမိေနေသာ ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္ KNU ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၏ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ အႀကံအစည္မ်ားကိုလည္း ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အေနႏွင့္ လံုးဝ သေဘာမတူႏိုင္ပါ။ အဆိုပါ လက္တစ္ဆုပ္စာ ကရင္ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးကို ကိုယ္စားမျပဳပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးကလည္း ဗမာတို႔ ကရင့္နယ္ေျမထဲသို႔ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ၿပီး ကရင့္အနာဂတ္မ်ားကို ကိုလိုနီျပဳ ခံရမည့္အေရးကို လက္မခံပါ။

ယခုေၾကညာခ်က္သည္ အျခားသူမ်ားအား လက္ညွဳိးထိုးေဝဖန္ၿပီး မိမိတို႔သာေကာင္းသည္၊ ေတာ္သည္ဟု ဆိုလိုရင္း မဟုတ္ပါ။ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခအေနမ်ား၊ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ား၊ မိမိတို႔ ကရင္မ်ားအလိုရွိသည့္အရာမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုေၾကျငာခ်က္သည္ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီႏွင့္ KNU တို႔ၾကား အကြဲအျပဲ ျဖစ္သည္ဟု မမွတ္ယူေစလိုပါ။ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ရိုးသားမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈ၊ ထင္သာ ျမင္သာရွိမႈတို႔မရွိဘဲ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးအား ကိုုယ္စားျပဳ၍ ေျပာဆိုပါသည္ဟု မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ် ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္မရွိဟု သိေစလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။

1 comment:

  1. ျပည္​​ေထာင္​စု    ျပည္​​ေထာင္​စုစိတ္​ဓာတ္​ကင္​းမဲ့လြန္​းသည္​။ဒယဟာ​ေသြရင္​္​

    ဒါဟာတိုင္​း၇င္​းသားတစ္​​ေယာက္​၇ဲ့စိတ္​မဟုတ္​ဘူး
    ပ​ေဒသရာဇ္​႐ူးတစ္​​ေယာက္​ရဲ႕ဆႏၵသာျဖစ္​တယ္​

    ReplyDelete

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။