/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Tuesday, May 20, 2014

.

ေဒၚစုအပါ၀င္NLDႏွင့္၈၈၈၈အဖြဲ.သို.သတိေပးတိုက္တြန္းခ်က္ ~ ဦးေအးျမင့္ (လမ္းျပၾကယ္)လြန္.ခဲ.ေသာ၂၀၀၇/၀၈ခုႏွစ္ကတည္းက ဒီႏွစ္ဖြဲ အထူးသတိေပးျပီးလိုအပ္ခ်က္ ႏွင္. မွားေန သည္ မ်ားကို ေ၀ဘန္ေထာက္ျပခဲ.ပါတယ္လကၡံျခင္းမရွိ-ေနာက္ျပန္လွည္.ၾကည္. သုံးသပ္ျခင္းမရွိပဲ--ေရွ. ဆက္ ေလွ်ာက္ခဲ.ေတာ. ယေန. လက္ေတြ.ခံစား လိုက္ရျပီ မဟုတ္လား--အခ်ိန္မွီျပင္လို. ရပါ ေသးတယ္--ဒါေပမဲ. လြယ္မည္ေတာ. မထင္လိုက္ ပါႏွင္.---- ျပည္သူလူထုက-စိတ္ကုန္ျပီး လက္ပိုက္ ေစာင့္ၾကည္. ေနတဲ.အခ်ိန္မွာေရွ.ဆက္မမွားရန္ လိုအပ္ေနျပီ-----


(က)ကမၻာသိႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာအားလုံးလကၡံပါတယ္ဟုတ္လည္းဟုတ္တယ္--ေခါင္း ေဆာင္ဆိုတဲ.--စကားရပ္-- ထဲမွာသတ္မွတ္ရန္ ေစာင္.ၾကည္.ေနၾကတာ သိထားေစခ်င္--- တယ္(အားလုံး လကၡံထားတာက ျမန္မာျပည္မွာလူသိမ်ားျပီး -ေဒၚစုႏွင္.၈၈ဘာေျပာမလဲ- ဘာလုပ္မလဲ နားစြင္. ေနသူ ေတြက မ်ားတယ္--အျခားႏိုင္ငံေရးသမားအားလုံးကလည္းဒိ လိုပဲလကၡံထားၾကတယ္ေလ--မင္းတို. ေရွ.ဦးေဆာင္ရင္လူထုလိုက္ပါလာမည္ေအာင္ျမင္ မည္လို.ယုံၾကည္ထားၾကတယ္--တိုင္းျပည္ရဲ. ေခါင္းေဆာင္လို.မသတ္မွတ္ေသးပါ)။

(ခ)မင္းတို.ကိုယုံျပီးလူထုလမ္းမေပၚလိုက္တက္ေပးတယ္--ေရႊ၀ါေရာင္--ေတာ္လ ္န္ေရးအထိ ေလ မေအာင္ ျမင္ဘူး-- လူထုေသြးေျမက်တယ္(---ဒါကိုျပန္လည္မသုံးသပ္ဘူး- ဖြဲ./ျပင္ရန္ လုပ္တယ္ အားလုံးက ျပင္ေစ ခ်င္တာ--ေစာင္.ၾကည္.တယါ-- ယခုနည္းေဟာင္းသုံး လုထုကိုလမ္းေပၚတက္ခိုင္းသည္.နည္းေဟာင္းက--တိုင္းျပည္ပ်က္ မွ-၂၀၀၈ခုႏွစ္ပ်က္မည္.နည္းကိုဆက္သုံးတယ္---ကေျပာႏွင္.အလုပ္မညီတဲ.မိန္.ခြန္းေတြ ေခ်ြၾက တယ္။

(ဂ)၂၀၁၃အကုန္၂၀၁၄အကူးမွာ--မင္းတို.ႏီုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပ်ာက္- တိုက္ကြက္ေပ်ာက္ေန ခဲ.တယ္--ပထမဦးဆုံး မင္းတို.ကိုပိုသိလာတယ္-- စာေပေဟာေျပာပြဲဇာတ္ခုံေပၚဇြတ္-- ျပီးတရား တက္ေဟာ တယ္ျပန္သုံးသပ္ေလ.လာလိုက္ပါ။ ေနာက္ လိုင္းေပ်ာက္ေနလို. ဥပေဒနားမလည္ပဲ ဖြဲ.စည္းပုံဥပေဒပုဒ္မ(၅၉)ကိုစျပင္ခိုင္းတယ္-- ေနမ်ိဳးဇင္- ကို၀င္းခ်ိဳတို.တကိုယ္ေတာ္အဖြဲ.ကပုဒ္မ(၄၃၆)ကိုျပင္ရန္ ေဖၚထုတ္မွ ေနာက္ေရာေယာင္လုိက္ေအာ္တယ္

(ဃ)၈၈၈၈ေနာက္ပိုင္း- မင္းတို.လူထုၾကားထဲမဆင္းဘူး (လူထုေဟာေျပာပြဲပဲလုပ္တယ္)-- မင္းတို. ကူညီလုပ္ေဆာင္လိုက္လို-- လူထုထဲကဘယ္ႏွစ္ေယာက္အခက္အခဲေျပလည္---  သြားလဲ-အေပၚပိုင္း ႏီုင္ငံေရးပဲ မင္းတို.လုပ္တတ္တယ္ ေအာက္ေျခႏိုင္ငံေရးမတတ္ဘူး-- ေဒၚစုဟာ ႏိုင္ငံတကာ အသိမွတ္ျပဳ ႏိုင္ငံေရးသမား- ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္--- (ကမၻာမွာ-  မိန္းခြန္းအမ်ားဆုံးေျပာသူပါ-ဒါေပမဲ. ေျပာသမွ် တခုမွ်ျဖစ္မလာသူမွာလည္းေဒၚစု)ပါပဲ-- ျပင္လိုက္ပါအခ်ိန္မရွိေတာ.ဘူး--ျပဳျပင္ေ၀ဘန္ေထာက္ျပတာကို(ဘု) တယ္လ ို.ထင္ရင္ ေျမာင္းထဲမရာက္ပါေစႏွင္.ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။