/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Tuesday, January 28, 2014

.

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉-စ ျပင္ဆင္ေရး၊ လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေတြးမ်ား

လူတုိင္းသိၿပီးသားကိစၥမို႔ အထူးအေထြေျပာရန္မလိုေပ။ ပါတီတစ္ခုက၊ တိတိက်က် ေျပာရလွ်င္ NLD ပါတီက သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၁၅ တြင္ သမၼတျဖစ္ေစလိုသည္။ ပါတီက ျဖစ္ေစခ်င္သည္ ဆိုသည္ထက္ ေဒၚစုကုိယ္တုိင္ကလည္း သမၼတလုပ္ခ်င္သည္။ ဆဲဆိုသံမ်ားကို ဂ႐ုမထား၊ အေရးမစိုက္၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ မညႇာတမ္း ေ၀ဖန္သံုးသပ္ရလွ်င္ တုိင္းျပည္အတြက္ ဆိုသည္ထက္ သူ႔ဂုဏ္သိကၡာအတြက္၊ အေနာက္စပြန္ဆာမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ သမၼတျဖစ္လိုျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္သံုးသပ္လိုသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အယူအဆႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းခုန္ႏုိင္ပါသည္၊ ျပစ္တင္ႏုိင္ပါသည္၊ ေ၀ဖန္ႏုိင္ပါသည္၊ ဆဲဆိုႏိုင္ပါသည္။


ေဒၚစုသမၼတျဖစ္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီး ဒီထက္ပိုေကာင္းမည္ဟု ေျပာသူမ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ ေ၀ဖန္ရမည္နည္း ဆိုသည္ကို ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမရပါ။ ေဒၚစုသည္ ကယ္တင္ရွင္ မဟုတ္ပါ။ ေဒၚစုသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ မဟုတ္ပါ။ ေဒၚစုသည္ Superman မဟုတ္ပါ။ ေဒၚစုသည္ တန္ခိုးရွင္ မဟုတ္ပါ။ ေဒၚစု၏ ေတာ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ မာေက်ာေသာ စိတ္ဓာတ္ စသည္တုိ႔ကို အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားရွိ႐ံုမွ်ျဖင့္ အလံုးစံု ေကာင္းမြန္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားသင့္ပါ။ အစြဲကင္းကင္း၊ အျမင္ရွင္းရွင္းျဖင့္ ယေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ၾကေစလိုပါသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၏ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီ စည္းကမ္းမဲ့လွလြန္းသည့္ အက်င့္စ႐ုိက္မ်ားကို ဦးစြာျပင္ဆင္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါမူ ေဒၚစုသာမဟုတ္၊ သိၾကားမင္းဆင္းလာၿပီး သမၼတလုပ္လွ်င္ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီး ေကာင္းလာစရာ မရွိပါ။ ဤသည္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ေတြးဆခ်က္သာ ျဖစ္သျဖင့္ ေ၀ဖန္ႏုိင္ပါသည္၊ ျငင္းခုန္ႏုိင္ပါသည္၊ ဆန္႔က်င္ႏုိင္ပါသည္၊ ဆဲဆိုႏုိင္ပါသည္။

က်န္တာေတြကို ေခတၱခဏ ေမ့ထားၾကဦးစို႔။ အဓိကေျပာလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာကို ဦးတည္ပါမည္။ ၂၀၁၅ တြင္ ေဒၚစုက သမၼတျဖစ္ခ်င္သည္။ သူ႔ကို ေထာက္ခံၾကသူေတြကလည္း ေဒၚစုကို သမၼတ ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ ထိုအထဲတြင္ အေနာက္စပြန္ဆာအားလံုး အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဒါက လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕သိရွိေနရသည့္ လိုလားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုခဲ့ပါ လိုလားခ်က္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆိုသည္ကို ေလ့လာၾကည့္ေသာ္ မျဖစ္ႏုိင္ ဟူသည့္ အေျဖကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပေဒအရ မျဖစ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒဆိုရာတြင္ပင္ သီးသန္႔ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ မျဖစ္ႏုိင္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားကို ေတြ႕ရပါသည္။ အေျဖကေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၅၉-စ ျဖစ္ေပသည္။ ဤကား ပကတိ အမွန္တရား။


ဥပေဒအရ မျဖစ္ႏုိင္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိရေခ်ၿပီ။ ေဒၚစုႏွင့္ သူ႔ေထာက္ခံသူမ်ားကလည္း သမၼတ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္ဟု ဆႏၵရွိၾကေခ်သည္။ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ၾကမည္နည္း။ အေျဖကလည္း အဆင္သင့္ ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒအရ ျဖစ္ခြင့္မရွိသည့္ အေျခအေနကို ဥပေဒအရ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤကား မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ကိုလုပ္ရမည့္ နည္းလမ္းအေျဖ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေျဖကို မတြက္ဘဲ ေဒၚစု သမၼတျဖစ္စရာအေၾကာင္း လံုး၀ မရွိပါေခ်။

ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ေဒၚစု သမၼတျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉-စ ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖို႔ လုိအပ္သည္။ ေဒၚစုနဲ႔ NLD က ထိုပုဒ္မကို ျပင္လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဘူး၊ ဘာဘူးညာဘူးဟု အသံဟစ္လုိက္သည္။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ဘယ္ ႏုိင္ငံက အေျခခံဥပေဒမွ် ေရပက္မ၀င္၊ ေျခာက္ပစ္ကင္း၊ သဲလဲစင္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္သည့္ ဥပေဒ မဟုတ္ၾက။ ဟိုေခတ္ေရာက္ရင္ ဟိုလိုျပင္လိုက္၊ ဒီေခတ္ေရာက္ရင္ ဒီလိုျပင္လိုက္ စသည္ျဖင့္ ေခတ္ကာလ အေျခအေန၊ အခ်ိန္ေရစီးအရ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကတာခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ အေျခခံဥပေဒကေရာ ဘာမို႔နည္း။ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြ တသီႀကီးရွိတာ လူတုိင္းသိသည္။ ဘာမွ် ထူးဆန္းသည့္ ကိစၥမဟုတ္။ ေဒၚစုသမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၅၉-စ ကို ျပင္ခ်င္တာႏွင့္ပဲ မီဒီယာ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ပူးေပါင္းကာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ယေန႔ မျပင္လွ်င္ပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မနက္ျဖန္ ငရဲျပည္ ျဖစ္သြားေတာ့မည့္ ပံုစံမ်ိဳး လုပ္လာ၊ ေျပာလာ၊ ေရးလာ၊ မိႈင္းတိုက္လာၾကသည္ကို ေတြ႕လာရ ပါသည္။                                                                                                            

အေျခခံဥပေဒသည္ ၃ ႏွစ္သားသာ ရွိပါေသးသည္။ ၃ ႏွစ္သားေလးကို ေရလည္းကူးတတ္ေစခ်င္သည္၊ စာလည္းေတာ္ေစခ်င္သည္၊ သီခ်င္းလည္း ဆိုတတ္ေစခ်င္သည္၊ ဂီတတူရီယာေတြလည္း တီးခတ္တတ္ေစ ခ်င္သည္၊ ပန္းခ်ီလည္း ဆြဲတတ္ေစခ်င္သည္၊ ကဗ်ာလည္း စပ္တတ္ေစခ်င္သည္၊ ပိဋကတ္စာေတြေတြ၊ ကမၻာ့ဂႏၴ၀င္ စာေပေတြႏွင့္လည္း ထိေတြ႕ေစခ်င္သည္၊ စသျဖင့္ စသျဖင့္ လိုလားခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ ပံုစံသြင္း ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကျခင္းသည္ သင့္၊ မသင့္ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားၾကေစလိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္သေဘာကျဖင့္ သူ႔ အသက္အရြယ္ႏွင့္သူ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ပဲ့ျပင္သြန္သင္ သင္ၾကားေပးျခင္းကသာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မည္ ဟူ၍ပင္။ ဤေနရာတြင္လည္း လြတ္လပ္စြာ အျမင္သေဘာထား ကြဲလြဲႏုိင္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အယူအဆကို တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

၅၉-စ ကို ျပင္ခ်င္သည္။ ျပင္ဖို႔လုပ္ေနသည္။ ဟုတ္ၿပီ.... ျပင္ဖို႔အတြက္ ဘာေတြလိုအပ္သနည္း။ ဘာေတြ လုပ္ရမည္နည္း။ ၅၉-စ ကို ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ အဓိက Key Player မ်ား ရွိၾကပါသည္။ မည္သူေတြ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ျမင္သူမ်ားမွာ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသူမ်ား တြက္ဆေျပာဆိုၾက သည့္ အတုိင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေထြအထူး မဟုတ္ပါ။ တင္ျပရပါလွ်င္-

(၁) လႊတ္ေတာ္တြင္း အမတ္အင္အား အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ

(၂) တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

(၃) ျပည္သူလူထု

စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေျပာျခင္းမွာ မိမိသေဘာအရ စိတ္ကူးထင္ျမင္ရာ ေျပာျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၅၉-စ ကို ျပင္ဖို႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ျပ႒ာန္းထားသည္ကို ေလ့လာပါမည္။


အထက္တြင္ ေျပာခဲ့သည့္အတုိင္း အဓိကပေလယာ ၃ ဦး၊ တစ္နည္း အဆင့္ ၃ ဆင့္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ ၿပီးလွ်င္ပင္ ေဒၚစု သမၼတ ျဖစ္လာမည္ဟု တတ္အပ္ေသခ်ာ ေျပာႏုိင္ေသးသည္ မဟုတ္ပါေခ်။ ေနာက္ထပ္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး အမတ္ေနရာ ၂၅၀ အႏုိင္ရရွိမွသာလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဒုတိယသမၼတ ျဖစ္ခြင့္ရွိပါလိမ့္မည္။ ေနာက္ထပ္ လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ သမၼတျဖစ္လိုသည္ဆိုလွ်င္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာေပါင္း အနည္းဆံုး ၃၃၂ ေနရာ အႏုိင္ရရွိရန္ လိုအပ္ပါမည္။

၅၉-စ ကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုကို အရင္ဆံုး စည္း႐ံုးေနျခင္းသည္ သေဘာ႐ိုး ဟုတ္မဟုတ္ ဉာဏ္ေရွ႕ပန္း၍ စဥ္းစားၾကေစလိုပါသည္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ပုဒ္မ ၄၃၆-က ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ား က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ပထမအဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္း အမတ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိေရးသည္ လြယ္သည့္ကိစၥ မဟုတ္ပါေခ်။ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီျဖစ္သည့္ NLD မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ေထာက္ခံေပးရမည့္ ကိစၥကို ငွက္ေပ်ာသီးစားသည္ဟု မမွတ္ယူေစလိုပါ။ ထိုမွ်ေလာက္ မလြယ္ကူပါ။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကလည္း အဲဒီေလာက္ ႐ူးလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္မထင္ပါ။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ႐ူး၍ျဖစ္ေစ၊ ေၾကာင္၍ျဖစ္ေစ ေထာက္ခံသည္ပဲ ဆိုၾကပါဦးစို႔။ ဒုတိယအဆင့္အျဖစ္ "ေက်ာ္" ဆိုေသာ စကားလံုးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရပါဦးမည္။ (၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္) ဟု အေျခခံဥပေဒက ဆိုထားသည္ မဟုတ္ပါလား။ "ေက်ာ္" ဟူသည့္ စကားလံုးအတြက္ အဓိကပေလယာက တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ အေနျဖင့္ ေဒၚစုကို ယံုၾကည္လက္ခံ ေထာက္ခံလိမ့္မည္ဟု မည္သူကမွ် တတ္အပ္ ေသခ်ာ မေျပာႏုိင္ပါေခ်။ ကာခ်ဳပ္က ေဒၚစုကို ေထာက္ခံေပးရန္အတြက္ ေဒၚစုႀကိဳးပမ္းဖို႔ လိုပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အားလံုးၿပီးဆံုး၍ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရန္ ဆိုသည့္ကိစၥမွာ လြယ္မည့္ ကိစၥမဟုတ္မွန္း စာဖတ္သူလည္း သိျမင္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။

ထိုထိုေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားမိၿပီးသည့္ေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ရွိလာပါသည္။ ပုဒ္မ ၅၉-စ ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္လား။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခ်င္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ေဒၚစု သမၼတျဖစ္လွ်င္ေရာ ဘာေတြျဖစ္လာမွာလဲ။ ပုဒ္မ ၅၉-စ ကို မျပင္ႏုိင္ဘူးဆိုလွ်င္ေရာ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္ မွာလဲ။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒၚစုအေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဖို႔ လူထုကို အသည္းအသန္ စည္း႐ံုးေနတာ၊ ေဟာေျပာေနတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဟာ အဲေလာက္အထိ အသည္းအသန္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီလား။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစြာမေဆာင္ရြက္ဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ လူထုကို လမ္းေပၚထြက္လာေအာင္၊ လူစုလူေ၀း ျဖစ္လာေအာင္ စည္း႐ံုး ေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာပါသနည္း။ အဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ ခ်ာခ်ာ လည္ေန ေၾကာင္းပါ။

မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ အျမင္မ်ားကိုလည္း သိလိုလွပါသည္။

အမွတ္တရ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္၊ စေနေန႔။
နံနက္ ၀၀ နာရီ ၁၆ မိနစ္တြင္ၿပီး၏။

2 comments:

  1. ေဒၚစုၾကည္က ေသခါနီးၿပီမို႔လို႔ သမၼတရူး ရူးေနတာပါဗ်ာ..ၿမန္မာၿပည္ထဲက လူေတြက ေဒၚစုအေၾကာင္း ေလ့လာမႈေတြ အားနည္းလြန္းေနလို႔ အထင္ၾကီးေထာက္ခံေနၾကတာပါ..ေဒၚစုအေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားတဲ့ ၿပည္ပေရာက္ ၿမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြကေတာ့ ေဒၚစုကို စိတ္မ၀င္စားၾကေတာ့ဘူး။-ေဒၚစုကို အရႈပ္ထုပ္ ခ်ီးထုပ္လို႔ေတာင္ ေၿပာေနကုန္ၾကၿပီ..။

    ReplyDelete
  2. က်ဳပ္အျမင္ေျပာရင္ယၡဳလက ရွိ့ျမန္မာနိုင္ ငံမွာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေလာက္အနင့္ နာခံျပီးနိုင္ ငံေရးလုပ္တာမ ေတြ႔ဘူးပါသတၱိ,ဇြ,ဲငါမပါတဲ႔ေစတနာ ေျပာရင္ မကုန္နိုင္ ပါဘူး ဒါ့ေျကာင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုလြမ္းမိပါရဲ႔ အခုေနမ်ားဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရွိေန ေသးရင္ အခုတိုင္ျပည္ကိုတိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ပဲေလေသနက္ျပစ္ေနတဲ႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြတိုင္ျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအပြဲအစီးေတြရယ္သူ့သမီးနဲေလာ္လီေဘာ္လီေတြကိုေခၚၿပီေစာက္ခြပ္ေတြၾကည့္ဂ်ပန္ ရုိက္ခိုင္းလိုက္ခ်င္ ရဲ႔။

    ReplyDelete

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။